03.04.2020 Aktualizacja: 03.04.2020

Informacja o terminach ważności uprawnień w świadectwach kwalifikacji UAVO [aktualizacja]

Uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace nad zmianą przepisów krajowych w zakresie umożliwienia operatorom UAVO automatycznego przedłużenia ważności uprawnień oraz badań lotniczo-lekarskich na czas trwania epidemii, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy od daty końca ich ważności wskazanej w świadectwie.


Do czasu ukończenia prac nad wspomnianymi regulacjami i ich wejściem w życie, informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, dalej: „specustawa”), zgodnie z jej art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ,w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Zgodnie zaś z art. 15zzr ust. 5 specustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, są skuteczne.


Należy wyraźnie podkreślić, że powyższe nie oznacza, że uprawnienia wpisane do świadectwa kwalifikacji operatorów UAV, które nie mogą być przedłużone z uwagi na ograniczenia wprowadzone w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, są przedłużane na ten okres automatycznie. Po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, aby przedłużyć dane uprawnienie wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora UAVO koniecznym będzie podjęcie czynności wskazanych w § 13 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. 2013, poz. 664 z późn. zm.)
O postępach w pracach nad zmianą odpowiednich przepisów, będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies