30.11.-0001 Aktualizacja: 06.10.2022


Informacja dla klientów Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca sposobu składania skarg i wniosków na działalność ULC i jego pracowników

Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków na działalność Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego pracowników wyznaczone jest Biuro Dyrektora Generalnego ULC.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków w ULC odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA:

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tradycyjnej osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

  • za pośrednictwem wybranych narzędzi komunikacji elektronicznej:
  • skrzynka e-mailowa Kancelarii ULC []
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ULC – UPO []

Aby przesłać skargę bądź wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą, należy opatrzyć pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePUAP [www.epuap.gov.pl]

Aby złożyć skargę bądź wniosek przez ePUAP, należy zatwierdzić pismo przy użyciu profilu zaufanego lub opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • pismem złożonym osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 9:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00)
  • ustnie do protokołu – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 9:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób składających skargi i wnioski

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies