12.02.2019 Aktualizacja: 31.03.2023

Biura i Departamenty

Biuro Prezesa ULC 
Dyrektor: Karina Lisowska 
Sekretariat tel.: 22 520 75 20, fax 22 520 75 21

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Komunikacji

Departament Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Dyrektor: Roman Ożóg
Sekretariat: tel.: 022 520 75 22, fax 022 520 73 83

 • Inspektorat Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
 • Wydział Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego
 • Wydział Standardów Lotniczych i Monitorowania Zgodności

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Tomasz Milczarek
tel.: 22 520 73 41

 • Kancelaria Tajna
 • Kancelaria Tajna Międzynarodowa
 • Kancelaria Materiałów Zastrzeżonych
 • Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

p. o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych - Andrzej Kotwica

Sekretariat: tel.: 22 520 72 46, fax 22 520 73 83 

Departament Techniki Lotniczej
Zastępca Dyrektora: Marcin Perkowski - koordynujący pracę departamentu
tel.: 22 520 73 36, fax 22 520 73 73

 • Inspektorat Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych
 • Inspektorat Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego
 • Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych
 • Wydział Analiz i Standardów Techniki Lotniczej
 • Wydział Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego
 • Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych
 • Delegatura Północno - Zachodnia z siedzibą w Gdańsku z jednostką terenową w Poznaniu
 • Delegatura Południowo - Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu z jednostkami terenowymi w Krakowie i Bielsku - Białej
 • Delegatura Południowo - Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie z jednostką terenową w Świdniku

Departament Operacyjno-Lotniczy
Dyrektor: Jerzy Adamski
Zastępca Dyrektora: Joanna Sikorska
tel.: 22 520 72 06, fax 22 520 72 24
 

 • Inspektorat Operacyjny Transportu Lotniczego
 • Inspektorat Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego
 • Wydział Analiz i Standardów Operacyjnych
 • Inspektorat Kontroli Naziemnej SAFA/SANA/SACA
 • Wydział Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego
 • Inspektorat materiałów niebezpiecznych oraz agentów obsługi naziemnej

Departament Personelu Lotniczego
Dyrektor: Wiktor Rosiński
Zastępca Dyrektora: Andrzej Łapsa
tel.: 22 520 72 83, fax 22 520 72 94
 

 • Inspektorat Licencjonowania Personelu Lotniczego
 • Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru
 • Inspektorat Personelu Technicznego
 • Wydział Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego
 • Inspektorat ds. Egzaminowania Personelu Lotniczego
 • Wydział Rejestru Personelu Lotniczego
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Personelu Lotniczego

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Dyrektor: Paweł Szymański
tel.: 22 520 75 54, 22 520 72 57

 • Inspektorat Kontroli i Nadzoru
 • Inspektorat ds. Operacji Kategorii Szczególnej i Certyfikowanej
 • Inspektorat ds. Analiz, Standardów i Notyfikacji
 • Stanowisko ds. Promocji Bezpieczeństwa

przejdź do góry

Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego - dr Izabela Szymajda-Wojciechowska
Sekretariat: tel.: 22 520 72 44, fax 22 520 73 84

Departament Prawno-Legislacyjny 
Dyrektor: Iwona Grochowalska
Zastępca Dyrektora: Joanna Bończyk

tel.: 22 520 72 17, fax 22 520 72 78
 

 • Wydział I Systemu Prawa Lotniczego
 • Wydział II Systemu Prawa Lotniczego
 • Stanowisko ds. Dziennika Urzędowego ULC
 • Zespół Radców Prawnych

Departament Rynku Transportu Lotniczego
Dyrektor: Kamil Rosiński
tel.: 22 520 73 79, fax 22 520 73 49

 • Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej
 • Wydział Przewozów Lotniczych
 • Wydział Nadzoru Finansowego
 • Stanowiska ds. Statystyk i Analiz
 • Wydział Umów Międzynarodowych
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Rynku Transportu Lotniczego

Departament Spraw Międzynarodowych
Dyrektor: Robert Przybylski
tel.: 22 520 73 90, fax: 22 520 72 51

 • Wydział Organizacji Międzynarodowych 
 • Wydział ds. Analiz i Koordynacji Europejskiej 
 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska w Lotnictwie Cywilnym

Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Dyrektor: Popiołek Paweł

tel. 22 520 75 56

 

 • Wydział Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów
 • Wydział Prawno - Administracyjny
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Biuro Rzecznika Praw Pasażerów
Rzecznik Praw Pasażerów
Dyrektor: Renata Piwowarska


e-mail

 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowań ADR
 • Stanowisko ds. administracyjnych

p.o. Wiceprezesa ds. Infrastruktury Lotniczej - Michał Kozłowski

Sekretariat: 22 520 72 46, fax: 22 520 74 62

Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym
Dyrektor: Jacek Zalewski
Zastępca Dyrektora: Michał Lebioda

tel.: 22 520 74 70, fax 22 520 74 71
 

 • Inspektorat Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Inspektorat Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Inspektorat Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Stanowisko ds. Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Lotnictwie Cywilnym

Departament Lotnisk 
Zastępca Dyrektora: Anna Sysoł
Sekretariat tel.: 22 520 74 63, fax 22 520 74 62
 

 • Inspektorat Rejestru Lotnisk i Ewidencji Lądowisk
 • Wydział Współpracy z Organami Administracji Publicznej
 • Inspektorat Lotnisk 
 • Wydział Analiz i Standardów Lotniskowych

Departament Żeglugi Powietrznej
Dyrektor: Łukasz Snoch
Zastępca Dyrektora: Paweł Marszałek

tel.: 022 520 75 01, fax 022 520 72 26
 

 • Inspektorat ATM
 • Inspektorat AIS i DAT
 • Wydział Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej
 • Inspektorat CNS
 • Inspektorat MET
 • Inspektorat Personelu ATS
 • Wydział Ekonomiki ANS

przejdź do góry

Dyrektor Generalny

Jolanta Baran
Sekretariat: tel. 22 520 74 16, fax 22 520 73 05

Biuro Dyrektora Generalnego
Zastępca Dyrektora: Krzysztof Sobierski
tel.: 22 520 74 21, fax 022 520 73 05

 

 • Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Wydział Administracyjny
 • Wydział Organizacyjny
 • Główny Księgowy
 • Wydział Księgowości
 • Wydział Płac
 • Stanowisko ds. Należności Urzędu
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 • Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Elżbieta Mieczkowska 
tel.: 22 520 74 93
 

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Adam Syczewski
tel.: 22 520 73 12
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies