01.07.2020 Aktualizacja: 28.12.2021

Informacje dla podróżujących samolotem [aktualizacja]

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby przylatujące do Polski zobowiązane są do wypełnienia przed odprawą na rejs karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej, dostępnej na stronie www.gov.pl/klp, a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej na pokładzie samolotu.


Karta Lokalizacji Podróżnego (KLP)
jest dostępna na stronie www.gov.pl/klp


Wypełnienie formularza jest obowiązkowe przy przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej.


Z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski UE, mogą zostać zwolnione osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Osoby powracające do Polski i podlegające kwarantannie, będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2


Zasady kwarantanny obowiązujące przyjeżdżających do Polski


Zasady dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen, z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Turcji

• Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
• Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, mogą w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
• Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.


Ważne!
Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie w Unii Europejskiej uznawane jest po upływie 14 dni od zakończenia procesu szczepienia.


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen, spoza Unii Europejskiej oraz spoza Turcji

 • Osoby przylatujące spoza strefy Schengen są zobowiązane okazać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
 • Obowiązkowi okazania testu przy przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie podlegają przylatujący spoza strefy Schengen:

  • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki (nie dotyczy osób wracających z wakacji);

  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem (nie dotyczy osób wracających z wakacji);

  • załogi statków powietrznych wykonujące loty w ramach obowiązków służbowych (inne grupy zawodowe wymienione w par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów) oraz inne osoby reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego.

   od dnia od 18 grudnia 2021 r. dodatkowo:
  • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób (nie dotyczy osób wracających z wakacji);

  • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.

 • Osoba przekraczająca granicę Non Schengen, która nie ma negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

Pasażerowie podróżujący spoza Schengen od 18 grudnia 2021 r. będą mogli wykonać test na terenie lotniska w ciągu trzech godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego.

Więcej informacji:

Szczegółowych informacji związanych z przekraczaniem granicy RP udziela Straż Graniczna: kontakt
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: przejdź


Uwaga! Od 1 grudnia obowiązuje zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.


Uwaga! Obowiązkowa kwarantanna, obejmująca osoby, które rozpoczęły podróż do Polski z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe, wynosi 14 dni (bez możliwości jej skrócenia).


Unijny Certyfikat COVID

Jak skorzystać z Unijnego Certyfikatu COVID podczas podróży lotniczej?
Od 1 lipca 2021, obywatele RP mogą podróżować z Unijnym Certyfikatem COVID.
Unijny Certyfikat COVID to ułatwienie w podróżowaniu po UE, w czasie pandemii. Dokument zawiera kod QR i unikatowy identyfikator, umożliwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.


Unijny Certyfikat COVID informuje o:

• wynikach przeprowadzonych testów: PCR lub antygenowym,
• zaszczepieniu na COVID19,
• byciu ozdrowieńcem.

Unijny Certyfikat COVID:
• jest nieodpłatny,
• posiada format cyfrowy lub papierowy,
• jest w języku polskim i angielskim,
• jest ważny we wszystkich państwach UE.

Unijny Certyfikat COVID można uzyskać:

w formie papierowej:
w punktach szczepień,
od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej,

w formie elektronicznej:
Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl,
aplikacja mojeIKP,
aplikacja mObywatel.


Unijny Certyfikat COVID mogą otrzymać:

• osoby zaszczepione powyżej 12. roku życia,
• osoby posiadające negatywny wynik testu na COVID19,
• ozdrowieńcy.

Unijny Certyfikat COVID:
• nie jest warunkiem podróży i przekraczania granic,
• nie uprawnia w sposób bezwarunkowy do podróży i przekraczania granic państwowych.

Więcej informacji:
Unijny Certyfikat COVID (LINK)
Rządowe informacje dla podróżujących (LINK)
Najczęściej zadawane pytania (LINK)
Główny Inspektorat Sanitarny (LINK)

 

ZALECENIA W PODRÓŻY

Przed podróżą:
• sprawdź warunki wjazdu państwa, do którego podróżujesz,
• sprawdź czy tam dokąd lecisz wymagany jest test, jakiego rodzaju, w jakim języku i na ile przed lotem powinieneś wykonać badanie,
• upewnij się, że na świadectwie badania widnieje:
   - imię i nazwisko podróżnego,
   - numer paszportu lub dowodu osobistego,
   - data badania,
   - nazwa i dane kontaktowe ośrodka przeprowadzającego analizę,
   - technika badania,
   - wynik negatywny,
• sprawdź, jaka dodatkowa dokumentacja podróży obowiązuje w państwie, do którego lecisz.


Zasady obowiązujące w
 terminalu pasażerskim
Dystans społeczny i obowiązek noszenia maseczek, to niektóre z zasad, z którymi pasażerowie spotkają się na lotniskach w Polsce i Europie.
Lotniska zapewniają podróżnym dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz dyspenserów z maseczkami ochronnymi za opłatą. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zainstalowane są ekrany ochronne.

Terminale pasażerskie są regularnie czyszczone i dezynfekowane, a pracownicy portów zaopatrzeni są w niezbędny sprzęt ochronny.


Na lotnisku:

• możesz wykonać badanie przed podróżą. Większość lotnisk oferuje pasażerom możliwość odpłatnego wykonania testu na COVID19 w specjalnych punktach badań, zlokalizowanych w terminalu lub jego okolicy,
• obowiązuje noszenie maseczki higienicznej zasłaniającej usta i nos, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych,
• możesz zostać poddany kontroli temperatury.


Zasady obowiązujące na pokładzie samolotu

Podczas całego lotu personel pokładowy stosuje maseczki i rękawiczki higieniczne, a pasażerowie zobowiązani są do zakrywania maseczką higieniczną nosa i ust. W celu maksymalnego zmniejszenia bezpośredniego kontaktu pasażerów i załogi samolotu serwis pokładowy jest ograniczony.


WAŻNE!

Zasady podróżowania(LINK) są podyktowane przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SarsCoV-2. Warunki podróży, obowiązki przewoźników lotniczych i zasady kwarantanny określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Podstawy prawne:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podstawa-prawna

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies