27.04.2021 Aktualizacja: 27.04.2021

Sesja egzaminacyjna w maju

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna będzie trwała od 11 do 28 maja 2021 r. w godzinach 9.00-15.00.

Rezerwacje zostaną uruchomione 4 maja 2021 r. od godziny 9.00.


Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:

  • osoby posiadające rezerwację,
  • osoby, dla których sesja majowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w maju kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w maju, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»