27.06.2021 Aktualizacja: 15.07.2021

Rok Kultury Ochrony w Lotnictwie Cywilnym

Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w celu  systemowego wzmocnienia ochrony lotnictwa cywilnego a zwłaszcza podniesienia świadomości w tym zakresie ustanowiła rok 2021 - Rokiem Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego. 

Systemowe promowanie i łączenie ze sobą najlepszych praktyk w zakresie ochrony we wszystkich obszarach lotnictwa cywilnego ma szczególne znaczenie, o czym warto pamiętać obchodząc 20 rocznicę wydarzeń z 11 września 2001 r, które były najbardziej tragicznymi aktami bezprawnej ingerencji w historii lotnictwa cywilnego. 

W ramach obchodów Roku Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego ICAO zaplanowała i sprawnie realizuje w porozumieniu z państwami członkowskimi następujące działania:

  • kampanie na rzecz kultury ochrony lotnictwa cywilnego mające na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony w lotnictwie, zwłaszcza w świetle COVID-19;
  • intensywną współpracę z państwami członkowskimi i branżą we wspieraniu wysiłków na rzecz propagowania kultury ochrony lotnictwa cywilnego w całej społeczności lotniczej;
  • wydanie – dostosowywanych do realiów i uwarunkowań poszczególnych państw - wytycznych dotyczących praktycznych strategii, planów i kampanii komunikacyjnych w zakresie kultury ochrony; oraz
  • oferowanie szkoleń i pomocy ukierunkowanych na promowanie skutecznej i trwałej kultury ochrony we wszystkich organizacjach lotniczych.

ICAO zachęca wszystkich do wspierania i promowania Roku Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie kultury ochrony lotnictwa, poprzez:

  • aktywne korzystanie z platformy kultury ochrony ICAO; 
  • dzielenie się wytycznymi, zestawami narzędzi, narzędziami e-learningowymi, krótkimi filmami, broszurami i artykułami, które ustanawiają pozytywną kulturę ochrony i zachęcają do jej stosowania.

W ramach uczestnictwa w Roku  Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego ICAO Polska do chwili obecnej m.in. zbadała stopień zrozumienia zasad Kultury Ochrony wśród podmiotów lotniczych,  przygotowała - w ślad za przepisami Unii Europejskiej i ICAO - ramy prawne do systemowego wdrożenia jej mechanizmów oraz przeprowadziła akcję informacyjną wśród polskich pomiotów lotniczych odnośnie zasad praktycznej implementacji nowego prawa oraz zaleceń organizacji międzynarodowych i krajowych w tym zakresie. Promujemy także osiągnięcia ICAO oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie. Przygotowujemy dalsze działania promujące Kulturę Ochrony w lotnictwie cywilnym.

Zachęcamy wszystkich do wspierania  inicjatyw, działań oraz  wydarzeń związanych z kulturą ochrony  we wszelkich obszarach funkcjonowania lotnictwa cywilnego w 2021 roku i w kolejnych latach – aby uczynić je jeszcze bezpieczniejszym niż dotychczas. Więcej informacji na stronie ICAO:

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/YOSC-2021.aspx

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies