31.01.2022 Aktualizacja: 31.01.2022

Podsumowanie Roku Kultury Ochrony w Lotnictwie Cywilnym

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oficjalnie zamknęła Rok Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego, ustanowiony na 2021 rok. Organizacja podkreśliła, że nadal będą realizowane rozpoczęte w tym czasie działania i inicjatywy na rzecz promowania kultury ochrony w lotnictwie cywilnym. Rok Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego był obchodzony w 20. rocznicę wydarzeń z 11 września 2001 r. - najbardziej tragicznych aktów bezprawnej ingerencji w historii lotnictwa cywilnego.


Przedsięwzięcie miało na celu systemowe wzmocnienie ochrony lotnictwa cywilnego na świecie poprzez podniesienie świadomości istnienia zagrożeń w tym obszarze. Wszystkie działania państw członkowskich, mimo różnego stopnia zaawansowania w tworzenie mechanizmów kultury ochrony oraz specyfik narodowych, zmierzały do systemowego promowania i łączenia najlepszych praktyk w zakresie ochrony we wszystkich obszarach lotnictwa cywilnego. Państwa koncentrowały się na działaniach promocyjnych, szkoleniowych lub innych planowych przedsięwzięciach tworzących lub doskonalących systemy kultury ochrony.


Urząd Lotnictwa Cywilnego, we współpracy z instytucjami, służbami państwowymi oraz podmiotami lotniczymi, uczestniczył w Roku Kultury Ochrony Lotnictwa Cywilnego ICAO poprzez m.in.:

  • szczegółowe badania stopnia zrozumienia zasad kultury ochrony oraz stanu jej zaawansowania w podmiotach lotniczych;
  • przygotowanie na podstawie znajomości: zasad i mechanizmów kultury ochrony oraz stanu świadomości i przygotowania polskich podmiotów lotniczych w tym zakresie - krajowych ram prawnych do systemowego wdrożenia mechanizmów kultury ochrony. W ramach tych czynności zaktualizowano polskie regulacje:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000001701.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000123001.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000152601.pdf

  • przygotowanie szczegółowych wytycznych i wskazówek dla polskich podmiotów lotniczych oraz specjalistycznych ośrodków szkoleń lotniczych odnośnie tworzenia i implementowania na szczeblu lokalnym mechanizmów kultury ochrony oraz regulujących je przepisów prawa a także sprawnego zarządzania nimi;
  • tworzenie przez podmioty lotnicze, na podstawie ww. przepisów, wytycznych i zaleceń, programów ochrony oraz programów szkoleń w zakresie kultury ochrony;
  • rozpoczęcie współpracy ze światem nauki w Polsce w zakresie doskonalenia mechanizmów kultury ochrony, w oparciu o wyniki badań naukowych;
  • zacieśnienie współpracy ze służbami porządku publicznego, a zwłaszcza z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW;
  • inspirowanie i organizowanie (samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami, podmiotami lub ośrodkami akademickimi) licznych spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji powiązanych z Kulturą Ochrony, a zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym w polskim lotnictwie cywilnym;
  • promocję koncepcji, osiągnięć i inicjatyw ICAO oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie;
  • rozpoczęcie publikowania artykułów na temat kultury ochrony, co będzie początkiem tworzenia repozytorium, wiedzy w tym zakresie.

Działaniami praktycznymi, o których mowa powyżej, objęto - w różnym zakresie - 185 polskich podmiotów lotniczych.

ICAO podsumowała działania Polski w omawianym zakresie w swoim Biuletynie

Więcej informacji na temat roku Kultury Ochrony można znaleźć również na stronie ICAO

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies