21.03.2022 Aktualizacja: 21.03.2022

20 lat pracy na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie

W 2022 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego świętuje 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji został przygotowany okolicznościowy logotyp, który miło nam Państwu zaprezentować.

ULC został powołany na mocy ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. i od 17 listopada 2002 r., jako organ administracji rządowej, sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

Nowy urząd powstał w miejsce zniesionego Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz departamentu lotnictwa cywilnego Ministerstwa Infrastruktury. Pracownicy obu jednostek stali się pracownikami ULC.

Misją ULC jest zapewnianie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce.

Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, określonych w art. 21 ustawy Prawo lotnicze, należy m. in. przyznawanie uprawnień przewoźnikom lotniczym i użytkownikom statków powietrznych, wydawanie zgód i decyzji w sprawach lotnictwa cywilnego, certyfikacja lotnisk i lądowisk, prowadzenie rejestru statków powietrznych.

Strukturę ULC tworzą nowoczesne departamenty i biura oraz zlokalizowane w całej Polsce delegatury, które razem nadzorują:
° transport lotniczy ° infrastrukturę lotniskową ° technikę i eksploatację sprzętu ° żeglugę powietrzną ° bezpieczeństwo lotów ° szkolenie i licencjonowanie personelu lotniczego ° prawa pasażerów ° ochronę w lotnictwie cywilnym ° bezzałogowe statki powietrzne ° operacje lotnicze.


ULC współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i EUROCONTROL.


Obecnie ULC nadzoruje*:
3167 statków powietrznych
1379 urządzeń latających
504 lotnicze urządzenia naziemne
65 lotnisk i 467 lądowisk
46 agentów obsługi naziemnej
29 przewoźników lotniczych
108 600 - operatorów dronów, w tym 86 336 pilotów dronów
510 podmiotów szkolących
Do tej pory ULC wydał 17852 licencji personelu lotniczego i 13798 świadectw kwalifikacji.


*Stan na luty 2022 r.

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies