05.11.2022 Aktualizacja: 05.11.2022

Komunikat dla pasażerów

Informujemy, że w związku z ograniczoną obsadą kontrolerów ruchu lotniczego może dojść do utrudnień, w tym opóźnień rejsów, na lotach z i do Gdańska w dniu 6 listopada 2022 r. oraz w kolejnych dniach. Zachęcamy wszystkich pasażerów do kontaktu z przewoźnikiem lotniczym, realizującym konkretny rejs, w celu uzyskania informacji na temat statusu danego rejsu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 r. w przypadku opóźnionego lotu, w ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić:

 • posiłki i napoje
 • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na alternatywny lot przez jedną lub więcej nocy)

Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lot, w przypadku dużych opóźnień pomoc będzie oferowana po upływie:

 • co najmniej 2 godzin – w przypadku lotów o długości do 1500 km
 • co najmniej 3 godzin – w przypadku dłuższych lotów wewnątrzwspólnotowych albo innych lotów na dystansie 1500-3500 km
 • co najmniej 4 godzin – w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości większej niż 3500 km

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin pasażer ma prawo do zrezygnowania z podróży za zwrotem kosztów biletu oraz do lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu.

Pasażerowie odwołanych lub opóźnionych lotów, którzy dotarli do miejsca docelowego z opóźnieniem powyżej 3 godzin, mają prawo do odszkodowania:
a. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km,
b. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km,
c. 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Odszkodowanie nie przysługuje jeśli przewoźnik może dowieść, że odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Wszelkie inne roszczenia, nie wynikające z rozporządzenia 261/2004 można dochodzić w oparciu o przepisy prawa cywilnego na drodze sadowej.

W przypadku odwołania lotu, pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy:

 1. zwrotem w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu, za część lub części nie odbytej podróży oraz za cześć lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie;
 2. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
 3. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Pasażerowi przysługuje też prawo do opieki w postaci:

 1. posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
 2. bezpłatnych 2 rozmów telefonicznych,2 dalekopisów, 2 przesyłek faksowych lub e-mailowych

Gdy racjonalny spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić, co najmniej jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, pasażer ma prawo do:

 1. zakwaterowania w hotelu w przypadku: gdy występuje konieczność pobytu przez jedną noc albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera
 2. transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym)

Procedura reklamacyjna:
Reklamację na odwołany lub opóźniony lot należy złożyć najpierw u przewoźnika, który wykonywał dany rejs.

Jeżeli przewoźnik lotniczy w ciągu 30 dni nie odpowie na reklamację lub jego odpowiedź będzie dla pasażera niesatysfakcjonująca, przysługuje mu prawo do:

 • złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Praw Pasażerów - w przypadku lotów wykonywanych z Polski lub lotów z krajów spoza UE do Polski wykonywanych przez przewoźnika wspólnotowego;

  Wniosek składa się do organu Państwa Członkowskiego UE, właściwego ze względu na port wylotu lub jeśli lot jest z kraju spoza UE realizowany przez przewoźnika wspólnotowego - miejsca lądowania w UE. Adresy organów rozpatrujących skargi w państwach członkowskich: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

 • złożenia skargi do właściwego organu w danym państwie UE - gdy wylot był z innego państwa UE niż Polska lub wylot był z kraju spoza UE na lotnisko znajdujące się na terytorium państwa UE;
 • dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

Pasażer w sporze z przewoźnikiem zagranicznym z terenu UE może tez skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego (www.konsument.gov.pl)

W prowadzonym postępowaniu sądowym może konsumentowi pomóc Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów, który zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Właściwego Rzecznika Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania pasażera. Lista Rzeczników znajduje się: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

Wniosek do Rzecznika Praw Pasażerów należy złożyć przed upływem 1 roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany. Formularz skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: pasazerlotniczy.ulc.gov.pl

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies