14.04.2008 Aktualizacja: 04.03.2022

Czarna lista przewoźników

Komisja Europejska przyjęła kolejną aktualizację tzw. „czarnej listy” przewoźników lotniczych objętych zakazem lub ograniczeniem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii (link do rozporządzenia):

Wykaz przewoźników lotniczych objętych zakazem wykonywania połączeń do UE

pdfpobierz plik756.92 KB

 

***

Podstawą do opublikowania przez Komisję Europejską "czarnej listy" było rozporządzenie nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE, które weszło w życie 16 stycznia 2006 r. (z wyjątkiem art. 10, 11 i 12, które stosuje się od dnia 16 lipca 2006 r., oraz art. 13 stosowanego od dnia 16 stycznia 2007 r.

plik do pobrania

***

Na "czarnej liście" może się znaleźć każdy przewoźnik lotniczy operujący do/z któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, który nie spełnia wspólnych kryteriów przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie Wspólnoty, określonych w załączniku do Rozporządzenia. Na unijnej liście znaleźć się również mogą przewoźnicy nie wykonujący obecnie przewozów do krajów UE, lecz objęci zakazem wlotu na terytoria innych państw bądź też których samoloty ulegały w ostatnich latach usterkom i wypadkom.

Przewoźnicy lotniczy, organizatorzy wycieczek, sprzedawcy biletów oraz porty lotnicze mają obowiązek udostępniania pasażerom wspólnotowym wykazu przewoźników lotniczych, podlegających zakazowi wykonywania przewozów lotniczych na terytorium Wspólnoty. Wykaz ten powinien być umieszczony na ich stronach internetowych oraz w ich lokalach.

Rozporządzenie 2111/2005 nie ogranicza prawa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej do jednostronnych działań zakazujących, ze względów bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wspólnych kryteriów, przewoźnikom lotniczym nie znajdującym się na wspólnotowej liście wykonywania przewozów lotniczych terytorium odniesieniu do własnego terytorium. Państwo korzystające z tego uprawnienia musi niezwłocznie powiadomić o swojej decyzji Komisję Europejską a także złożyć wniosek o uaktualnienie wspólnotowego wykazu.

Omawiane rozporządzenie nakłada ponadto na przewoźników lotniczych, organizatorów wycieczek oraz sprzedawców biletów lotniczych (tzw. dostawców usług przewozu lotniczego) obowiązek informowania pasażerów o tożsamości przewoźnika faktycznie wykonującego przewóz. Ma to istotne znaczenie w przypadku wykonywania operacji w oparciu o porozumienia dotyczące podziału oznaczeń linii lub wynajmu statku powietrznego z załogą. Pasażerowie muszą być też niezwłocznie informowani o zmianach przewoźników operujących. Przepisy dotyczące obowiązku informowania pasażerów o tożsamości przewoźnika faktycznie wykonującego przewóz weszły w życie 16 lipca 2006r.

Pierwsza czarna lista została sporządzona i wprowadzona do obowiązującego prawa UE rozporządzeniem Komisji (WE) 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady.  

plik do pobrania

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies