02.08.2021 Aktualizacja: 01.03.2023

Projekt "Usługi cyfrowe dla BSP"

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Lotnictwa Cywilnego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Prace uczestniczących w nim partnerów mają na celu rozwój zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie innowacyjnych technologii zarządzania lotnictwem bezzałogowym w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych dla branży.

Efektem projektu będzie sprawna koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz lepsza integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo obywateli.

Adresatami projektu są zarówno prywatni pasjonaci dronów, przedsiębiorcy, jak również służby i instytucje państwowe.

Realizacja projektu znacząco przyczyni się do zwiększenia dynamiki rozwoju branży usług realizowanych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Dane

LBSP1

Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu usług elektronicznych związanych z obsługą operacji lotniczych wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne (BSP) oraz obsługą operatorów/pilotów BSP. Usługi realizowane są przez organy nadzoru lotniczego i podmioty zapewniające bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.


Projekt:

 • zaspokoi potrzeby użytkowników i przedsiębiorców działających w szybko rozwijającej się branży BSP. Projekt umożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów (szkolenie, rejestracja, uzyskanie uprawnień) drogą elektroniczną;
 • spełni oczekiwania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w zakresie obsługi operacji BSP;
 • zapewni kompatybilność z nowymi regulacjami UE dotyczącymi cyfrowej obsługi procesów związanych z działalnością BSP. UE zobowiązała państwa członkowskie do prowadzenia rejestrów w obszarze systemów teleinformatycznych i realizacji określonych usług związanych z obsługą BSP w formie cyfrowej, przy zapewnieniu interoperacyjności i wymiany danych, w tym w wymiarze transgranicznym.

Usługi, które zapewni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach Projektu składają się na kompleksowe rozwiązania dla rynku BSP, użytkowników i przedsiębiorców.


Cele projektu

Głównym celem projektu jest optymalizacja rozwiązań związanych z rynkiem BSP wraz z usprawnieniem działalności gospodarczej prowadzonej w tej branży, poprzez wdrożenie elektronicznych usług dla operatorów BSP, przedsiębiorców oraz obywateli.

Ponadto projekt ma na celu usprawnienie procesu rejestracji, certyfikacji, licencji i szkoleń poprzez cyfryzację tych usług; umożliwienie i obsługę zaawansowanych lotów BSP na masową skalę oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym poprzez systemowe wsparcie operatorów BSP w dokonywaniu oceny ryzyka operacji BSP, możliwości dynamicznego wprowadzania tymczasowych ograniczeń w użytkowaniu przestrzeni
w wyniku reakcji na zagrożenie oraz szybki dostęp do informacji o legalności lotu.


Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi (użytkownikami) usług będą przede wszystkim: operatorzy BSP, ULC, PAŻP, organy i instytucje administracji publicznej oraz samorządy.  Operatorzy mogą należeć do różnych kategorii i grup interesariuszy projektu – zarówno do kategorii administracja publiczna, jak i przedsiębiorców, czy obywateli.


Produkty projektu

W ramach projektu zostaną zbudowane dwa systemy Krajowy System Informacji Dronowych (KSID) oraz system DTM Autonomia. W oparciu o ww. systemy zostaną udostępnione funkcjonalne i przyjazne dla odbiorców usługi:

 • Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-Rejestracja, e-Certyfikacja, e-Licencja)
  Nadawanie uprawnień do wykonywania lotów BSP w formie cyfrowej. W ramach usługi operator BSP będzie miał możliwość przeprowadzenia procesów związanych z rejestracją BSP i otrzymaniem pozwoleń, uprawnień i certyfikatów z każdego miejsca online, a Urzędnicy ULC będą mogli obsługiwać usługę w sposób cyfrowy;
 • e-Learning
  W ramach usługi każdy będzie miał możliwość: zapoznania się z materiałami merytorycznymi w formie elektronicznej, w tym z dedykowanymi i zalecanymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa, regulacji prawnych, wniesienia opłaty za kurs lub/ i wydanie licencji, wydanie świadectwa kwalifikacji; odbycia kursu online oraz umówieniu się z podmiotem szkolącym na szkolenie praktyczne w przypadku ubiegania się o uprawnienia BSP w kategorii „szczególnej”, uzyskania zaświadczeń o odbytym kursie;
 • Ocena ryzyka operacji BSP  (e-SORA)
  Ocena ryzyka operacji BSP, to usługa polegająca na  dokonaniu oceny ryzyka operacji BSP oraz zdefiniowaniu czynników je ograniczających w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu oficjalnych i wiarygodnych danych;
 • Usługa dostarczania informacji o wskazanym locie BSP (e-Identyfikacja)
  Usługa realizowana jest w sposób zdalny, autoryzowany dostęp do systemu poprzez wskazanie danych wymagane przepisami polskimi i europejskimi.
 • Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę
  Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę, to usługa, która pozwoli operatorom na realizację usług z wykorzystaniem BSP, wykonujących loty przede wszystkim w kategorii szczególnej, określonej w stosownych rozporządzeniach unijnych.
 • Dynamic Safety & Security
  Usługa, która wspiera służby w dbaniu o  porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym  reagowanie na niebezpieczeństwo.       

Kluczowe kamienie milowe

LBSP2

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies