13.04.2021 Aktualizacja: 13.04.2021

Kto może sprawdzić uprawnienia pilota BSP?

Zgodnie z projektem ustawy Prawo lotnicze, osoba użytkująca system bezzałogowego statku powietrznego może zostać poddana sprawdzeniu, czy operacja, którą wykonuje pilot, odbywa się zgodnie z przepisami. Uprawnionymi do sprawdzenia pilota BSP są:

  1. upoważnieni pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, funkcjonariusze: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej);
  2. strażnicy  leśni  lub  funkcjonariusze  Straży  Parku  (na  terenach  lasów  i  parków narodowych).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies