02.12.2020 Aktualizacja: 19.01.2021

OŚWIADCZENIE O OPERACJI ZGODNEJ ZE SCENARIUSZEM STANDARDOWYM (N)STS

1.1Zgodnie z europejskimi przepisami prawa, jedną z opcji uprawniających do wykonywania lotów w kategorii „szczególnej” jest złożenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym (STS-x). Oświadczenie należy złożyć w przypadku, kiedy parametry wykonywanych operacji wychodzą poza kategorię „otwartą”. Takie oświadczenie składa zarejestrowany operator, który chce wykonywać operacje zgodnie ze scenariuszem standardowym, opublikowanym przez Europejską Agencję Lotnictwa Cywilnego (EASA) lub w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Scenariusze określają warunki wykonania operacji, łącznie z określeniem stopnia ich ryzyka oraz wyszkolenie pilotów.

W myśl przepisów UE scenariusze standardowe opublikowane przez EASA zaczną obowiązywać od 2 grudnia 2021 roku. W związku z tym Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował krajowe scenariusze standardowe, które umożliwią operatorom wykonywanie lotów poprzez złożenie oświadczenia o operacji zgodnej z krajowym scenariuszem standardowym, które operator będzie mógł złożyć do 2 grudnia 2021. Takie oświadczenie traci ważność z dniem 2 grudnia 2023 roku.

Timeline1

ETAP I

Należy sprawdzić czy spełnione zostały wymagania określone w NSTS-x do złożenia oświadczenia.

Wzór oświadczenia o operacji znajduje się TUTAJ 

UWAGA!
Jeżeli operator posiada zgodę na loty BVLOS wydaną przed 30.12.2020r.- istnieje możliwość złożenia oświadczenia o operacji zgodnego z NSTS-09 w przypadku ważności posiadanej krajowej zgody.

Wzór oświadczenia o operacji znajduje się TUTAJ

ETAP II

Po dostarczeniu oświadczenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, następuje sprawdzenie dokumentu, który powinien zawierać informacje administracyjne o operatorze, stwierdzenie, że operacja spełnia wymogi operacyjne oraz jest zgodna ze scenariuszem, zobowiązanie operatora do przestrzegania odpowiednich środków ograniczających ryzyko wymaganych do zapewnienia bezpieczeństwa operacji (w tym powiązanych instrukcji prowadzenia operacji, instrukcji dotyczących konstrukcji bezzałogowego statku powietrznego oraz wymogów w zakresie kompetencji zaangażowanego personelu) oraz potwierdzenie, że każdy lot wykonywany w ramach oświadczenia będzie objęty odpowiednią ochroną ubezpieczeniową. Obecnie ochrona ubezpieczeniowa jest nieobowiązkowa ale zalecana.

1) W przypadku pozytywnej analizy zostaje wysłane potwierdzenie odbioru i kompletności oświadczenia;
2) W przypadku stwierdzenia niekompletności oświadczenia pracownik Urzędu wystawia wezwanie do uzupełnienia braków. Jeżeli w/w braki zostaną uzupełnione we wskazanym terminie następuje wznowienie procedowania dokumentu.

ETAP III

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia operator ma prawo wykonywać loty zgodnie z NSTS-x, przestrzegając zasad, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947 i przepisach krajowych.

Opublikowane STS przez EASA, zaczną obowiązywać od 2 grudnia 2021 roku.
Do tego czasu operatorzy mogą składać oświadczenia o operacji zgodnej z NSTS-x wydanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

NSTS

WARUNKI

BSP i MTOM

MAX WYSOKOŚĆ LOTU

Wyszkolenie Pilota

Ważność oświadczenia

Linki do NSTS

NSTS-01

VLOS i FPV

<4kg

120 m

Po rejestracji operatora i uzupełnieniu profilu pilota, należy ukończyć szkolenie on-line i zaliczyć test on-line na kompetencje pilota A1/A3. Uzyskanie kompetencji A2 nie jest obowiązkowe aby przystąpić do szkolenia NSTS. (Po szkoleniu NSTS uzyskuje się również kompetencje A2)

Po ukończeniu szkolenia z zakresu NSTS pilot uzyskuje:

- Certyfikat wiedzy teoretycznej pilota BSP oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego NSTS-x zgodnie z wytycznymi zawartymi NSTS-x wydane przez uznany podmiot lub wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Na podstawie powyższego dokumentu pilot uzyskuje kompetencje do realizacji lotów na podstawie oświadczenia o  operacji zgodnej z NSTS, którego dotyczyło szkolenie.

ważne 2 lata- jednak nie dłużej niż do 2 grudnia 2023

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/

NSTS-02

VLOS

MR<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/

NSTS-03

VLOS

A<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/

NSTS-04

VLOS

H<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/

NSTS-05

VLOS i BVLOS

<4kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/

NSTS-06

VLOS i BVLOS

MR<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/

NSTS-07

VLOS i BVLOS

A<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/

NSTS-08

VLOS i BVLOS

H<25kg

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/

NSTS-09

VLOS i BVLOS

BSP, które w procesie oględzin zostały dopuszczone do lotów BVLOS,

<25 kg

Posiada aktualne kompetencje do wykonywania operacji zgodnie ze scenariuszem NSTS-05/06/07/08 oraz przeszedł przeszkolenie stanowiskowe do realizacji

NSTS-09 prowadzone przez operatora objętego krajową zgodą na wykonywanie lotów BVLOS

ważne 1 rok – jednak nie dłużej niż do 2 grudnia 2022

http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/77/

 

UWAGA!

Operator posiadający NSTS-01 jest zobowiązany ustanawiać procedury i ograniczenia dostosowane do rodzaju planowanej operacji oraz związanego z nią ryzyka – więcej informacji znajduje się w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947.

Natomiast w przypadku posiadania przez operatora NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08, NSTS-09 operator oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 zobowiązany jest sporządzić instrukcję operacyjną zgodnie z dodatkiem 5 do rozporządzenia (UE) 2019/947.

Informacje ogólne

 Oświadczenia należy przesyłać:

  • drogą pocztową na adres Urzędu z własnoręcznym podpisem albo
  • drogą mailową pod warunkiem podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym albo
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP - procedurę znajdziesz TUTAJ

UWAGA! Składając oświadczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP operator otrzyma komunikat o dostarczeniu dokumentu do Urzędu - „UPP - Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia”. Komunikat ten nie jest potwierdzeniem odbioru i kompletności oświadczenia. Potwierdzenie odbioru i kompletności oświadczenia zostanie wysłane po rozpatrzeniu dokumentu.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w wydanym oświadczeniu, należy bezzwłocznie poinformować Prezesa ULC składając nowe oświadczenie. Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w rejestrze ULC >link do systemu rejestracji ULC<
• Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia o operacji w kategorii szczególnej nie podlega opłacie lotniczej.
• Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności nowego (zaktualizowanego) oświadczenia o operacji nie podlega opłacie lotniczej.
• Operator nie jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na operację, jeżeli posiada niniejsze oświadczenie o operacji zgodne z NSTS.
• Operator, który posiada certyfikat LUC nie jest zobowiązany do składania oświadczenia o operacji do ULC.
• Proces wydania potwierdzenia odbioru i kompletności nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.
• Kontakt w sprawie wydawania potwierdzeń odbioru i kompletności e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»