17.02.2020 Aktualizacja: 06.03.2020

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

(rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.)

 

 link do rozporządzenia >>> 

 

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz dotyczące personelu, w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych, oraz organizacji zaangażowanych w operacje wykonywane z ich użyciem.

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

link do rozporządenia >>>

 

Rozporządzenie:

  • ustanawia wymogi dotyczące projektowania i produkcji bezzałogowych systemów powietrznych, przeznaczonych do eksploatacji zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym 2019/947, oraz dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
  • określa rodzaje bezzałogowych systemów powietrznych, których projektowanie, produkcja i konserwacja podlegają certyfikacji.
  • określa zasady udostępniania na rynku oraz swobodnego przepływu w UE bezzałogowych systemów powietrznych przeznaczonych do eksploatacji w ramach kategorii „otwartej” i dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
  • ustanawia przepisy obowiązujące operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, w przypadkach gdy prowadzą oni operacje bezzałogowych systemów powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947.

 

Opinia dotycząca załącznika zawierającego scenariusze standardowe dla operacji w kategorii szczególnej wraz z projektem przepisów (publikacja w języku angielskim).

Link do opinii >>>

 

W opinii proponuje się: 

  • dodanie dwóch standardowych scenariuszy (STS) w pierwszym dodatku do załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947, określającego warunki, w których operatorzy UAS mogą rozpocząć działalność po złożeniu deklaracji do właściwego organu.
  • wprowadzenie dwóch nowych części do załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945, w tym wymagań technicznych, które bezzałogowy system powietrzny musi spełnić, aby móc eksploatować go w STS,
  • ustanowienie dwóch nowych klas bezzałogowych systemów powietrznych - klasy C5 i C6.

 

Warunki wykonywania operacji według STS opierają się na doświadczeniu państw członkowskich i zostały zweryfikowane poprzez zastosowanie metodologii oceny ryzyka w operacjach w kategorii szczególnej (Specific Operations Risk Assessment- SORA).

 

Materiały doradcze dla nadzorów lotniczych (publikacja w języku angielskim).

Materiały doradcze dot. rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 >>>

 

Materiały doradcze dot. załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 dotyczącego operacji z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej”. >>>

 

Wytyczne przygotowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) mają na celu przybliżenie możliwości zastosowania przepisów rozporządzeń, jednakże samodzielnie nie stanowią twardego prawa (nie tworzą samodzielnie praw i obowiązków dla podmiotów).

 

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (dot. Rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945) (publikacja w języku angielskim)

link do dokumentu >>>

 

Wersja skonsolidowana przepisów rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945 wraz z materiałami doradczymi AMC/GM. Wraz z pojawianiem się dodatkowych przepisów/materiałów dokument będzie aktualizowany przez EASA.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»