04.08.2011 Aktualizacja: 10.06.2022


ZNANY NADAWCA

Znany nadawca, to podmiot, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek, i którego procedury są zgodne ze wspólnotowymi zasadami i normami ochrony lotnictwa cywilnego w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym.


PROCES ZATWIERDZENIA ZNANEGO NADAWCY

 • podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie statusu znanego nadawcy jest zobligowany zgodnie z pkt. 6.4.1.2 lit a) załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: „załącznikiem do rozporządzenia 2015/1998”, do złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej: „Prezesem Urzędu”, celem otrzymania wytycznych dla znanych nadawców, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez przedsiębiorstwo procedurach.

 • wnioskodawca przedstawia Prezesowi Urzędu program ochrony, w którym opisuje metody i procedury, których musi przestrzegać w celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 oraz jego aktach wykonawczych.

  W programie określa się również sposób monitorowania przestrzegania powyższych metod i procedur.

 • program ochrony znanego nadawcy przedstawiany jest do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1230).

  Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony znanego nadawcy zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1230).

 • przed wyznaczeniem wnioskującego jako znanego nadawcy, Prezes Urzędu przeprowadza wizję lokalną lokalizacji w celu potwierdzenia wdrożenia środków ochrony, w certyfikowanym obiekcie, opisanych w programie ochrony.

 • zatwierdzenie znanych nadawców przez Prezesa Urzędu następuje zgodnie z postanowieniami pkt 6.4.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

  Link do rozporządzeń w sprawie programów ochrony

pdfRozp_prog_ochrony_2021_tekst_jenolity.pdf326.45 KB 
Kontakt

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC, na adres e-mail:


Dokumenty do pobrania:

1. Wzór wniosku o zatwierdzenie znanego nadawcy

docplik do pobrania27 KB

2. Wzór oświadczenia znanego nadawcy

docplik do pobrania28 KB

3. Wytyczne dla znanych nadawców
docplik do pobrania48 KB

4. Lista kontrolna zatwierdzania znanych nadawców
docplik do pobrania162.5 KB

 

Znany nadawca - wzór programu ochrony

W celu ułatwienia uzyskania statusu ZNANEGO NADAWCY został przygotowany wzór programu ochrony, który może być wykorzystany przez wszystkich ubiegających się o ten status. Wzór ułatwi opracowania dokumentu, zapewni jego zgodność z wymogami, a przez to skróci i uprości proces certyfikacji. Zachęcamy do jego wykorzystania.

docxProgram ochrony znanego nadawcy WZÓR103.14 KB

docxZnany nadawca - załącznik 1 WZÓR19.91 KB

docxZnany nadawca - załącznik 2 WZÓR22.86 KB

docxZnany nadawca - załącznik 3 WZÓR18.62 KB

docxZnany nadawca - załącznik 4 WZÓR20.25 KB

docxZnany nadawca - załącznik 5 WZÓR24.61 KB

docxZnany nadawca - załącznik 6 WZÓR30.12 KB

 

ULOTKA - ZNANY NADAWCA

pdfZNANI_NADAWCY_ulotka_2022.pdf911.01 KB

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies