28.10.2007 Aktualizacja: 10.03.2023

Zatwierdzenie testu ochrony

Procedura zatwierdzania wewnętrznych testów ochrony
(podstawa prawna: § 34 i § 36 KPKJ)

1. W trakcie sporządzania planu wewnętrznego testu należy wziąć pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności lotniczej oraz adekwatność stosowania proponowanej metody wewnętrznego testu do specyfiki kontrolowanego obszaru.

2. W trakcie sporządzania rocznego harmonogramu należy pamiętać, że każdy ze środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 (w zależności od specyfiki prowadzonej działalności) należy testować z nie rzadziej niż:

  • raz na kwartał – w przypadku zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym;
  • raz na 12 miesięcy – w przypadku zarządzającego lotniskiem niebędącym portem lotniczym;
  • raz na kwartał – w przypadku przewoźnika lotniczego;
  • raz na kwartał – w przypadku zarejestrowanego agenta;
  • raz na 6 miesięcy – w przypadku znanego nadawcy;
  • raz na 6 miesięcy – w przypadku uznanego nadawcy.

3. Plan wewnętrznego testu należy przesłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później niż 14 dni przed planowaną data jego rozpoczęcia.

4. Plan wewnętrznego testu do Prezesa ULC należy dostarczyć po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwą miejscowo jednostką Policji oraz w przypadku, gdy test ma być przeprowadzony w portach lotniczych w których znajduje się lotnicze przejście graniczne, ze Strażą Graniczną.

Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail: lub telefonicznie pod nr +48 22 520-74-64 lub 80.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies