03.12.2007 Aktualizacja: 17.05.2016

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

W dniu 15 stycznia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze Posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w nowym składzie. Na zaproszenie Pana Zbigniewa Rynasiewicza Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w spotkaniu wziął udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski. W swoim wystąpieniu Pan Prezes wskazał na znaczenie i rangę zadań realizowanych przez Radę oraz zadeklarował pełne zaangażowanie Urzędu w merytoryczną współpracę z Radą.

W Posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Departamentu Ochrony i Ułatwień, którzy zostali powołani na członków Rady.

Podczas Posiedzenia spośród Członków Rady zostali wybrani: Przewodniczący Rady, którym został Pan Marek Kachaniak, Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Wiceprzewodniczący Rady - Pan Adam Borkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego; oraz Sekretarz Rady – Pani Anna Jankowska, Specjalista ds. Ułatwień Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego (ROiULC) działa przy ministrze właściwym do spraw transportu na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze jako organ opiniodawczo-doradczy. W jej skład wchodzą przedstawiciele ustaleni w sposób wskazany w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo lotnicze.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 przedmiotowego aktu prawnego do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; 2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym; 3) opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu; 4) opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego; 5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych; 6) opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies