26.08.2019 Aktualizacja: 25.08.2022

Urządzenia Latające

Zgłoszenie wykonywania przewozu lotniczego lub świadczenia usług lotniczych przy wykorzystaniu urządzeń latających innych niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie, motolotnie i spadochrony

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1497) podmiot wykonujący przewóz lotniczy lub świadczący usługi lotnicze przy wykorzystaniu urządzeń latających innych niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie, motolotnie i spadochrony zgłasza podmiotowi nadzorującemu rozpoczęcie oraz zakończenie działalności oraz przedkłada informacje obejmujące:

1) oznaczenie podmiotu – imię i nazwisko, nazwę lub firmę w przypadku przedsiębiorcy,

2) adres korespondencyjny oraz numer telefonu,

3) numer identyfikacji podatkowej NIP,

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

5) rodzaj prowadzonej działalności,

6) typ, model lub nazwę i znaki rozpoznawcze dotyczące użytkowanych urządzeń latających,

7) obszar działalności,

8) kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności

– wraz z deklaracją o obowiązku aktualizacji danych, o których mowa w ppkt 1–8

 

Zgłoszenie:

docZgłoszenie_wykonywania_przewozu_lotniczego_lub_świadczenia_usług_lotniczych_przy_wykorzystaniu_urządzeń_latających.doc46 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies