16.02.2015 Aktualizacja: 19.09.2018

Przepisy dla lotnictwa ogólnego

W zakresie operacji lotnictwa ogólnego obowiązujące są następujące przepisy operacyjne:

  • dla operacji lotniczych, wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym:

• dla statków powietrznych, których dotyczy rozporządzenie PEiR (WE) nr 2018/1139 (posiadają świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z Part-21 ) -  przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r – załącznik VII  (Part-NCO oraz Part-SPA);
• dla pozostałych statków powietrznych (w tym balonów na uwięzi) - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych – tj. „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”;

  • dla operacji lotniczych, wykonywanych z wykorzystaniem skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym:

• załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych – tj. „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”  przy uwzględnieniu, że:

• dla statków powietrznych, których dotyczy rozporządzenie PEiR (WE) nr nr 2018/1139 (posiadają świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z Part-21 ) obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r – załącznik III (Part-ORO), załącznik VI  (Part-NCC) oraz załącznik V (Part-SPA).

  • Użytkownicy statków, których dotyczy rozporządzenie PEiR (WE) nr 2018/1139 (posiadają świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z Part-21), mogą wykonywać operacje, dla których wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia szczególnego (np. w przestrzeni RVSM, PBN, transport materiałów niebezpiecznych, itp.), po:

• złożeniu wniosku zgodnie z SPA.GEN.105;

• wykazaniu, że spełnia się stosowne wymagania szczegółowe (zawarte w Part-SPA); i

• otrzymaniu „Wykazu zatwierdzeń szczególnych” (druk EASA 140).

 

DRUKI:
Wniosek ogólny w sprawie „Wykazu zatwierdzeń szczególnych”

docplik do pobrania493 KB

Druki wniosków odnoszące się do konkretnych rodzajów zatwierdzeń szczególnych znajdują się w zakładce „Procedura uzyskania AOC wg 965/2012

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»