21.04.2016 Aktualizacja: 11.10.2019

Lotnictwo ogólne – NCC

Niezarobkowe operacje przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych (Part-NCC)

Od 25 sierpnia 2016 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r. – operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym Part-NCC.

Skomplikowany technicznie statek powietrzny z napędem silnikowym oznacza:

samolot:

 • o maksymalnej certyfikowanej masie startowej powyżej 5700 kg, lub
 • certyfikowany dla maksymalnej liczby miejsc pasażerskich powyżej dziewiętnastu, lub
 • certyfikowany do użytkowania z załogą składającą się, co najmniej z dwóch pilotów, lub
 • wyposażony w silnik lub silniki turboodrzutowe lub więcej niż jeden silnik turbośmigłowy,

śmigłowiec:

 • o maksymalnej certyfikowanej masie startowej powyżej 3175 kg, lub
 • certyfikowany dla maksymalnej liczby miejsc pasażerskich powyżej dziewięciu, lub
 • certyfikowany do użytkowania z załogą składającą się, co najmniej z dwóch pilotów.

Operatorzy skomplikowanych statków powietrznych wykonujący operacje niezarobkowe powinni spełniać wymagania określone w załączniku III (Part-ORO) oraz załączniku VI (Part-NCC) do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r. W szczególności operator musi:

 • posiadać instrukcję operacyjną,
 • ustanowić i wdrożyć system zarządzania odpowiedni do rozmiaru oraz charakteru i złożoności prowadzonej działalności,
 • zgłosić swoją działalność właściwemu nadzorowi lotniczemu (Prezesowi Urzędu)
 • posiadać zatwierdzony Wykaz wyposażenia minimalnego (MEL) dla każdego statku powietrznego;
 • posiadać zatwierdzony program szkolenia z zakresu materiałów niebezpiecznych.

Procedura zgłoszenia wykonywania niezarobkowych operacji przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych

Operatorzy skomplikowanych statków powietrznych, których główne miejsce prowadzenia działalności lub siedziba znajdują się na terenie Polski (niezależnie od kraju rejestracji statku powietrznego) są zobowiązani do złożenia zgłoszenia swojej działalności Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z ORO.DEC.100 załącznika III do Rozporządzenia 965/2012.

 • Zgłoszenia dokonuje się na druku ULC-NCC_SPO-_965 docULC-NCC_SPO-965.doc254 KB
 • Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu w ciągu 10 dni informuje operatora o jego przyjęciu.
 • Kopia zgłoszenia musi znajdować się na pokładzie statku powietrznego w trakcie wykonywania operacji NCC. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 • Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.

Uwaga:

Operatorzy, którzy chcą wykonywać operacje RVSM, LVO, PBN, MNPS czy przewozić materiały niebezpieczne (DG), powinni uzyskać odpowiednie zatwierdzenie szczególne, zgodnie z Załącznikiem V do rozporządzenia 965/2012 (Part-SPA). Wnioski do zatwierdzeń specjalnych znajdują się w zakładce „Operacje lotnicze – Certyfikacja – Procedura uzyskania AOC wg 965/2012” części „Druki” (tutaj).
Wniosek ogólny w sprawie wydania „Wykazu zatwierdzeń szczególnych"

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies