03.07.2019 Aktualizacja: 06.08.2021

Operacje zarobkowe wykonywane przy użyciu szybowców

Operacje zarobkowe wykonywane przy użyciu szybowców zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1139.

Procedura zgłoszenia wykonywania operacji zarobkowych przy użyciu szybowców zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2018/1976 – obowiązuje od dnia 9 lipca 2019 r.

  1. Operatorzy zamierzający wykonywać operacje zarobkowe przy użyciu szybowców uprawnieni są do angażowania się w takie operacje wyłącznie po złożeniu właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją szybowców.
    Operatorzy ci składają oświadczenie ULC-SAO-1976 i eksploatują szybowce zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku II rozporządzenia.
  2. Jeżeli oświadczenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu.
  3. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
    1. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
    2. Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.


Druk:
Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami umożliwiającymi wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją szybowców – ULC-SAO-1976

docplik do pobrania226 KB
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies