ATO

Filtry
Tytuł Poprawiono
Co oznacza termin „rekomendacja do egzaminu na licencję lub uprawnienie” przez zatwierdzoną organizację szkolącą (ATO)? Kto, kiedy i na jakich zasadach dokonuje ww. rekomendacji? 04.09.2013
Czy procedura dot. opracowania i zatwierdzenia Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS) będzie jako wzorzec opracowana w ULC i opublikowana jako wytyczne Prezesa ULC czy też należy ją tworzyć samemu, a jeżeli tak, to jakie elementy powinna ona zawierać? 04.09.2013
Jakie dokumenty regulaminowe powinna opracować ATO? 04.09.2013
Na czym polega „przeobrażanie się” OSL FTO/TRTO w ATO i czy w okresie przejściowym ośrodek szkolenia lotniczego może prowadzić szkolenie do np. licencji LAPL? 04.09.2013
Co w rozumieniu rozporządzenia UE nr 1178/2011 oznacza określenie organizacja „mała”, a co „duża” i w związku z tym jakie stanowiska funkcyjne, łącznie ze stanowiskiem kierownika do spraw bezpieczeństwa powinny być obsadzone obligatoryjnie oraz jakie stan 04.09.2013
Co oznacza w praktyce to stwierdzenie: „sukcesywne wprowadzanie dokumentów regulaminowych, instrukcji, procedur i podręczników, aż do momentu spełnienia wszystkich wymagań R UE nr 1178/2011” ? 04.09.2013
Co oznacza „stopniowanie dochodzenia do poziomu spełnienia” wymagań Part-FCL? 04.09.2013
Ile ww. proces może potrwać maksymalnie? Czy po złożeniu deklaracji o spełnieniu wymagań ośrodek może rozpocząć szkolenia do licencji LAPL? 04.09.2013
Jak długo może potrwać wydanie certyfikatu po złożeniu przez ośrodek szkolenia lotniczego do ULC wymaganych dokumentów i własnej oceny spełnienia wymagań PART-FCL (na podstawie wniosków z audytu wewnętrznego)? 15.10.2013
Czy zgłoszenie deklaracji (gotowości) o spełnieniu wymagań Part-FCL jest zaproszeniem ULC do przeprowadzenia audytu. Od jakiego momentu w ośrodku mają być używane dokumenty regulaminowe spełniające wymagania Part-FCL? 04.09.2013
Czy instrukcje i programy przygotowane dla wymagań Part-FCL mają być „automatycznie” wprowadzane w ośrodku szkolenia lotniczego? 06.10.2017
Jaka jest relacja pomiędzy zakresem szkolenia z uwzględnieniem już obowiązujących wymagań Part-FCL a zakresem pytań w ramach państwowych egzaminów teoretycznych LKE. Do jakiego zakresu należy przygotowywać kandydatów od 18 marca 2013 r. aby mogli bezkonfl 04.09.2013
Jeśli tak, to czy zakres tych szkoleń ma być opracowany i zatwierdzany przez FTO? 04.09.2013
Czy w przypadku opracowania i przesłania do ULC do zatwierdzenia programu szkolenia do licencji PPL(A) opartego na wymaganiach Part-FCL będzie on tak szybko jak to jest możliwe zatwierdzony i odesłany dla wprowadzenia do użytku (np. w FTO, który przygotow 04.09.2013
Czy należy poprzestać na obecnych programach w zakresie szkolenia szybowcowego aż do całkowitego „przeobrażenia się” ośrodka w ATO, czy też należy stosować programy pomostowe tylko w zakresie różnic programowych? Jakie skutki będzie niosło każde z wymieni 04.09.2013
W przepisach rozporządzenia UE nr 1178/2011 Części-ORA(GEN) znajdują się wymagania dla ośrodka szkolenia lotniczego wskazujące na minimalną ilość pomieszczeń, którą ośrodek musi dysponować by móc z sukcesem przejść proces audytowy. Proszę o sprecyzowanie 04.09.2013
Według jakich kryteriów będzie oceniana i zatwierdzana w ULC dokumentacja regulaminowa ATO? 04.09.2013
Jakie są możliwości łączenia stanowisk funkcyjnych w przypadku, gdy ośrodek szkolenia lotniczego posiada kilka certyfikatów (np. CAMO, ATO, AOC, AWC, obsługa techniczna)? 04.09.2013
Czy ośrodek może opracować procedury wewnętrzne dot. zatwierdzania zmian w istniejącej dokumentacji ośrodka (także tej zatwierdzanej przez ULC), które zdaniem ośrodka nie będą mieć wpływu na strukturę ośrodka, na system zarządzania czy obniżenie bezpi 04.09.2013

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies