30.10.2007 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2004

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 022 520 73 14,
022 520 73 15.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 10 grudnia 2004 r.

Decyzja:

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice.

Obwieszczenie:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 10 grudnia 2004 r. pdf pobierz plik pdf 3.25 MB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 30 września 2004 r.

Zarządzenie:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Badania Przypadków Naruszeń Zasad Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Zaistniałych Aktów Bezprawnej Ingerencji na Lotniskach oraz na Pokładach Polskich Statków Powietrznych.

Decyzje:

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 września 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa lotniczego i nadzoru w tym zakresie, dofinansowania obowiązku użyteczności publicznej oraz kryteriów, którymi Komisja będzie się kierować przy opracowywaniu propozycji dla Prezesa.

Obwieszczenia:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2004 r. o sprostowaniu błędów.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 30 września 2004 r. pdf pobierz plik pdf 92.08 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 4 czerwca 2004 r.

Zarządzenia:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału funduszy z wyodrębnionego rachunku bankowego środków specjalnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 11 w sprawie procedur służb żeglugi powietrznej - zarządzanie ruchem lotniczym.

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wykonywania obsługi technicznej i napraw sprzęt lotniczego.

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie realizacji europejskiego programu zapobiegania nieuprawnionym wtargnięciom na drogi startowe.

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie kierowania lotami szkolnymi.

Decyzja:

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji kontroli organów zarządzania ruchem lotniczym.

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 4 czerwca 2004 r. pdf pobierz plik pdf 102.23 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Decyzje:

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji agenta obsługi naziemnej.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa lotniczego i nadzoru w tym zakresie, dofinansowania obowiązku użyteczności publicznej oraz kryteriów, którymi Komisja będzie kierować się przy opracowywaniu propozycji dla Prezesa.

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewożnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika ochrony przed wojskowymi operacjami powietrznymi mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 29 kwietnia 2004 r. pdf pobierz plik pdf 255.80 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 27 lutego 2004 r.

Zarządzenia:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie procedur służb żeglugi powietrznej - zarządzanie ruchem lotniczym.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów art. 210 - 212 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Obwieszczenia:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wykazów AOC potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS 1 i 3.

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia listy centrów medycyny lotniczej oraz listy lekarzy orzeczników.

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie powołania zespołów zadaniowych.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 27 lutego 2004 r. pdf pobierz plik pdf 78.24 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies