02.02.2016 Aktualizacja: 05.04.2016

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa

REGULACJE WYKONAWCZE

2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0001:0005:PL:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0001:01:EN:HTML

Zmienione przez:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/472 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 72/2010 w odniesieniu do definicji pojęcia „inspektor Komisji”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.085.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2016:085:TOC

 pdfplik do pobrania311.41 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»