02.02.2016 Aktualizacja: 14.07.2020

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

REGULACJE WYKONAWCZE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Zmienione przez:

a) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2015:334:TOC

b) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:122:TOC

c) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/55 z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w zakresie dodania Republiki Singapuru do państw trzecich uznawanych za stosujące normy ochrony równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.010.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:010:TOC

d) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0103

e) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1583 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego w odniesieniu do środków w zakresie cyberbezpieczeństwa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1583&from

f) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/111 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do sprzętu służącego do ochrony lotnictwa cywilnego oraz państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2020:021:TOC

g) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/910 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 i (UE) 2019/1583 w odniesieniu do ponownego wyznaczania przedsiębiorstw lotniczych, operatorów i podmiotów oferujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunków i poczty przywożonych z państw trzecich, a także odroczenia stosowania niektórych wymogów regulacyjnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, sprawdzenia przeszłości, norm systemu wykrywania materiałów wybuchowych oraz urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych z powodu pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0893&from=PL

Sprostowania:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.165.01.0023.01.POL&toc=OJ:L:2016:165:TOC

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»