27.03.2018 Aktualizacja: 27.03.2018

Komunikat w sprawie niestosowania przepisów „rozporządzenia SERA” w stosunku do bezzałogowych statków powietrznych.

W związku z zapytaniami środowiska lotniczego oraz po wnikliwej analizie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (tzw. SERA) ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012 r., str. 1, z późn. zm.) informujemy, że w/w rozporządzenie nie ma zastosowania do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150kg. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w zakresie bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150kg istnieje obowiązek stosowania przez operatorów przepisów zawartych w załączniku nr 6 oraz 6a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2013 r. poz. 440).”

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»