24.05.2021 Aktualizacja: 01.06.2022

Klauzula informacyjna – media społecznościowe

Klauzula informacyjna 

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy , lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter, LinkedIn, YouTube oraz Instagram) przedsięwzięć związanych z podnoszeniem świadomości na temat lotnictwa cywilnego, w tym promowaniu kultury bezpieczeństwa w lotnictwie.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa zgodnie z regulaminami i politykami prywatności właściwego portalu społecznościowego.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z regulaminami oraz politykami prywatności właściwego portalu społecznościowego. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od właściwego portalu społecznościowego dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od właściwego portalu społecznościowego lub Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest przez właściwy portal społecznościowy.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu właściwego ze względu na siedzibę właściciela portalu społecznościowego. 
 11. Pani/Pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z regulaminami i politykami prywatności właściwego portalu społecznościowego. 
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje poprzez wejście lub polubienie lub obserwowanie konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego we właściwym portalu społecznościowym.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies