01.06.2022 Aktualizacja: 01.06.2022

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Marcina Flisa 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
  2. e-mailowo:
  3. telefonicznie: +48 22 520 72 00

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego:

  1. listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
  2. e-mailowo:

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Strony w domenie https://www.ulc.gov.pl/pl/ mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odbiorcami, którym mogą zostać ujawnione Państwa dane są również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń lub z którymi Administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, np. dostawcy usług serwisowych IT.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo żądania ich sprostowania
i usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione w celu nawiązania kontaktu.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies