11.08.2019 Aktualizacja: 30.10.2020

Dodanie nowych statków powietrznych do zezwolenia

Zmiana zezwolenia na przewóz – dodanie nowych statków powietrznych

Uprawnia do dokonania zmiany w zezwoleniach wydanych przez Prezesa ULC (pojedynczych i ogólnych) w zakresie dodawania nowych statków powietrznych do wykonywania przewozów określonych w wydanym zezwoleniu.

Potrzebny wniosekdocxnew_aircraft_application.docx106.21 KB

Termin na złożenie wniosku: niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności dokonania zmiany

Potrzebne dokumenty:

  1. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) wraz ze specyfikacjami operacyjnymi obejmującymi dodawany statek powietrzny;
  2. Potwierdzenie ubezpieczenia dodawanego statku powietrznego;
  3. Świadectwo zdatności do lotu dodawanego statku powietrznego;
  4. Świadectwo w zakresie hałasu dodawanego statku powietrznego;
  5. Zezwolenie TCO wydane przez EASA – w przypadku dodawania statku powietrznego przewoźnika z państwa trzeciego;
  6. Umowa wet-lease (jeśli ma zastosowanie).

 

Wykonywanie lotów handlowych statkami innymi niż wskazane w zezwoleniu podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

 

Dodatkowe informacje:

Podpisany odręcznie wniosek można również przesłać za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub jako załącznik na adres email:

 Dokumenty do wniosku można złożyć również za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub poprzez e-mail na adres:

Dodanie nowych statków do zezwolenia wydanego przez Prezesa ULC nie podlega opłacie lotniczej.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

 

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 133 z 6 maja 2014 r., str. 12-26) – 

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/bezpieczenstwo-lotnicze/3444-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-452-2014-z-dnia-29-kwietnia-2014-r-ustanawiajace-wymagania-techniczne-i-procedury-administracyjne-dotyczace-operacji-lotniczych-wykonywanych-przez-operatorow-z-panstw-trzecich-zgodnie-z-rozporzadzeniem-parlamentu-europejskiegoKontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies