31.03.2020 Aktualizacja: 17.05.2021

Transfer certyfikatów do CA(M)O

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1383 oraz rozporządzenie (UE) nr 2020/270 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 wprowadzają od 24 marca 2020 r nową strukturę rozporządzenia poprzez dodanie nowych załączników oraz nowe typy organizacji w obszarze ciągłej zdatności do lotu tj. organizacje kompleksowej zdatności do lotu (CAO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vd (Part CAO) oraz organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vc (Part CAMO) rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/700 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do danych obsługowych oraz instalacji niektórych podzespołów statku powietrznego podczas obsługi technicznej z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 przedłużono okres przejściowy dotyczący zatwierdzania organizacji zaangażowanych w zapewnianie ciągłej zdatności do lotu, w tym obsługi technicznej do 24 marca 2022 roku.

Niżej załączony przewodnik zawiera stanowisko Prezesa Urzędu dotyczące sposobu przekształcenia istniejących oraz ważnych certyfikatów wydanych zgodnie z Part M podsekcja G, Part M podsekcja F lub Part 145 do nowych certyfikatów zgodnych z Part CAO albo Part CAMO, na podstawie art. 4 i 5 Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 zmienionego rozporządzeniami (UE) nr 2019/1383 oraz 2020/270.

[Plik do pobrania] Przewodnik przekształcenia certyfikatów Part MG Part MF Part 145 18.05.2021

Aby ułatwić wydawanie nowych zatwierdzeń istniejącym organizacjom artykuł 4 i 5 rozporządzenia (EU) nr 1321/2014 umożliwia organizacjom posiadającym ważne certyfikaty Part M/F, Part M/G lub Part 145 otrzymanie certyfikatów CAO albo CAMO bez przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami przepisów Part CAO albo Part CAMO.


W tym celu zatwierdzona organizacja Part 145, Part M/F albo Part M/G zwraca się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przekształcenie certyfikatu Part 145, Part M/F albo Part M/G w certyfikat Part CAO albo Part CAMO:

[Plik do pobrania] Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAO 18.05.2021 

[Plik do pobrania] Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAMO 18.05.2021 


Uwaga:
1. W związku z tym, że termin na przekształcenia zatwierdzeń mija 24 marca 2022 r., wniosek powinien zostać złożony wystarczająco wcześnie przed tą datą, aby umożliwić zakończenie procesu przekształcenia przed tym terminem.

2. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (D.U. z 2020 r., poz. 1694) zakresy zatwierdzenia wydane do certyfikatów AMO i CAMO, dotyczące statków powietrznych, silników, śmigieł lub innych części, akcesoriów i wyposażenia statków powietrznych, nieobjętych nadzorem EASA, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłuższy niż do dnia 24 marca 2022 roku. Utrzymanie zakresu krajowego, zgodnie z rozporządzeniem związane jest z uzyskaniem certyfikatu krajowego, który na wniosek podmiotu może stanowić dodatek do certyfikatu unijnego CAMO/CAO/Part-145.

3. Zaleca się złożenie wniosków najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r.

 

Do analizy luk pomiędzy istniejącymi procedurami a nowymi wymaganiami Part CA(M)O, można wykorzystać przygotowane tabele zgodności pomiędzy Part MF/MG/145 i Part CA(M)O.

docxPart-CAMO vs Part-MG Tabela zgodności40.42 KB

docxPart-CAO vs Part-145 Tabela zgodności38.73 KB

docxPart-CAO vs Part-MF Tabela zgodności35.03 KB

docxPart-CAO vs Part-MG Tabela zgodności41.25 KB

 

Dla opracowania CA(M)E można skorzystać z opracowanych tabel, które zawierają wzajemne odniesienie pomiędzy CA(M)E i odpowiednio MOE, MOM i Part M/G CAME.

docxPorównanie CAE z CAME Part-MG39.83 KB

docxPorównanie CAE z MOE Part-14547.14 KB

docxPorównanie CAE z MOM Part-MF39.65 KB

docxZmiana CAME z Part-MG do Part-CAMO39.4 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies