31.03.2020 Aktualizacja: 23.06.2020

Transfer certyfikatów do CA(M)O

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1383 oraz rozporządzenie (UE) nr 2020/270 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 wprowadzają od 24 marca 2020 r nową strukturę rozporządzenia poprzez dodanie nowych załączników oraz nowe typy organizacji w obszarze ciągłej zdatności do lotu tj. organizacje kompleksowej zdatności do lotu (CAO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vd (Part CAO) oraz organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vc (Part CAMO) rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.

Niżej załączony przewodnik zawiera stanowisko Prezesa Urzędu dotyczące sposobu przekształcenia istniejących oraz ważnych certyfikatów wydanych zgodnie z Part M podsekcja G, Part M podsekcja F lub Part 145 do nowych certyfikatów zgodnych z Part CAO albo Part CAMO, na podstawie art. 4 i 5 Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 zmienionego rozporządzeniami (UE) nr 2019/1383 oraz 2020/270.

pdfPrzewodnik przekształcenia certyfikatów Part MG Part MF Part 145843.76 KB

Aby ułatwić wydawanie nowych zatwierdzeń istniejącym organizacjom artykuł 4 i 5 rozporządzenia (EU) nr 1321/2014 umożliwia organizacjom posiadającym ważne certyfikaty Part M/F, Part M/G lub Part 145 otrzymanie certyfikatów CAO albo CAMO bez przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami przepisów Part CAO albo Part CAMO.

W tym celu zatwierdzona organizacja Part 145, Part M/F albo Part M/G zwraca się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przekształcenie certyfikatu Part 145, Part M/F albo Part M/G w certyfikat Part CAO albo Part CAMO:

docxWniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAO92.66 KB

docxWniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAMO92.52 KB


Uwaga:
W związku z tym, że termin na przekształcenia zatwierdzeń mija 24 września 2021 r., wniosek powinien zostać złożony wystarczająco wcześnie przed tą datą, aby umożliwić zakończenie procesu przekształcenia przed tym terminem.

Zaleca się złożenie wniosku najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r.

Do analizy luk pomiędzy istniejącymi procedurami a nowymi wymaganiami Part CA(M)O, można wykorzystać przygotowane tabele zgodności pomiędzy Part MF/MG/145 i Part CA(M)O.

docxPart-CAMO vs Part-MG Tabela zgodności40.42 KB

docxPart-CAO vs Part-145 Tabela zgodności38.73 KB

docxPart-CAO vs Part-MF Tabela zgodności35.03 KB

docxPart-CAO vs Part-MG Tabela zgodności41.25 KB

 

Dla opracowania CA(M)E można skorzystać z opracowanych tabel, które zawierają wzajemne odniesienie pomiędzy CA(M)E i odpowiednio MOE, MOM i Part M/G CAME.

docxPorównanie CAE z CAME Part-MG39.83 KB

docxPorównanie CAE z MOE Part-14547.14 KB

docxPorównanie CAE z MOM Part-MF39.65 KB

docxZmiana CAME z Part-MG do Part-CAMO39.4 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»