16.10.2018 Aktualizacja: 04.10.2019


INFORMACJA OGÓLNA

(dotyczy urządzeń latających)

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w omawianym zakresie to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497 ).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1497

Przydatne będzie też rozporządzenie o klasyfikacji statków powietrznych. Poniżej link do Dz.U. z 2018 r. poz. 1568 zawierającego Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1568 

 

Klasa Kategoria Podkategoria

Dodatkowa

charakterystyka

UL.

Urządzenie latające

 

K6 H. Historyczna

UL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

UL-AS. Sterowiec

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

UL-GG. Wiroszybowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

UL-HP. Mięśniolot

UL-M1. Hybryda bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

UL-P2. Spadochronowy system     ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

UL-P1.:

       - R. Ratowniczy

       - J1. Główny

       - J2. Zapasowy

UL-P3. - MTOM >25 kg)

K6. - MTOM ≤600 kg

K4. – Dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

A. Amatorska
R. Replika
E. Eksperymentalna
K4. Kwalifikowane
  UL-P25 Spadochron towarowy
UL-70. Jednoosobowe bez napędu Masa własna ≤70 kg
UL-115. Jednoosobowe z napędem Masa własna ≤115 kg

 

 

 

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies