16.10.2018 Aktualizacja: 18.07.2022


Wytyczne Prezesa ULC dotyczące włączenia urządzeń lotniczych do kategorii eksperymentalnej i amatorskiej

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym ULC zostały opublikowane wytyczne nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie warunków włączenia statków powietrznych klasy urządzenie latające do kategorii Eksperymentalna (K6E) (Dz.U. ULC pozycja 2022.5), oraz wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie warunków włączenia statków powietrznych klasy urządzenie latające do kategorii Amatorska (K6A) (Dz.U. ULC pozycja 2022.36).

Wytyczne są materiałem doradczym dla osób i organizacji, które:

  • planują lub prowadzą budowę statków powietrznych w warunkach amatorskich,
  • budują prototypy statków powietrznych,
  • dokonują modyfikacji statków powietrznych w celach naukowych, badawczych lub eksperymentalnych,
  • zamierzają zakupić lub importować statek powietrzny i planują złożyć wniosek o jego wpis do ewidencji statków powietrznych w tych kategoriach.

Wytyczne wskazują na akty prawne, które mają zastosowanie przy tego rodzaju czynnościach oraz zawierają kryteria włączenia statków powietrznych do poszczególnych kategorii, takie jak:

  • procentowy udział budowy statku powietrznego przez amatora,
  • dopuszczalny sposób wykorzystania takiego statku powietrznego,
  • dopuszczalne cele modyfikacji,

Brak spełnienia zawartych w wytycznych przesłanek zakwalifikowania statku powietrznego do określonej kategorii jest podstawą odmowy wpisania do ewidencji statku powietrznego w takiej kategorii. Zapoznanie się z wytycznymi pozwoli zainteresowanym na uniknięcie inwestycji, których nie będzie można wpisać do ewidencji cywilnych statków powietrznych.

***

INFORMACJA OGÓLNA

(dotyczy urządzeń latających)

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w omawianym zakresie to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497 ).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1497

Przydatne będzie też rozporządzenie o klasyfikacji statków powietrznych. Poniżej link do Dz.U. z 2018 r. poz. 1568 zawierającego Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1568 

 

Klasa Kategoria Podkategoria

Dodatkowa

charakterystyka

UL.

Urządzenie latające

 

K6 H. Historyczna

UL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

UL-AS. Sterowiec

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

UL-GG. Wiroszybowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

UL-HP. Mięśniolot

UL-M1. Hybryda bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

UL-P2. Spadochronowy system     ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

UL-P1.:

       - R. Ratowniczy

       - J1. Główny

       - J2. Zapasowy

UL-P3. - MTOM >25 kg)

K6. - MTOM ≤600 kg

K4. – Dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

A. Amatorska
R. Replika
E. Eksperymentalna
K4. Kwalifikowane
  UL-P25 Spadochron towarowy
UL-70. Jednoosobowe bez napędu Masa własna ≤70 kg
UL-115. Jednoosobowe z napędem Masa własna ≤115 kg

 

 

 

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies