30.10.2018 Aktualizacja: 18.07.2022

Zdatność do lotu

Aktualna lista typów zatwierdzonych

pdfLista_typow_zatwierdzonych_17.02.2022.pdf331.38 KB

Wpis do ewidencji statków powietrznych

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Aktualny wykaz podmiotów zatwierdzających

pdfWykaz_podmiotow_zatwierdzajacych_17.02.2022.pdf549.55 KB

 

Wymagania techniczne obejmują co najmniej zagadnienia dotyczące:
1) obciążeń i wytrzymałości;
2) niezawodności;
3) przeznaczenia;
4) zachowań i właściwości lotnych;
5) warunków i ograniczeń eksploatacji;
6) ograniczenia występowania zachowań niepożądanych lub informacji o możliwości takich zachowań;
7) kompletności sprawdzenia wyrobu obejmującego cały zakres eksploatacji określony przez producenta wyrobu;
8) identyfikacji i oznaczeń wyrobu zgodnego z wymaganiami;
9) informacji dla użytkownika;
10) ostrzeżeń i informacji umieszczanych na wyrobie, w szczególności konstrukcji amatorskich, eksperymentalnych i prototypowych oraz urządzeń
niekwalifikowanych;
11) danych obsługowych.

W przypadku projektu i wyrobu przeznaczonego do produkcji seryjnej wymagania techniczne obejmują dodatkowo co najmniej zagadnienia dotyczące:

1) technologii wykonania wyrobu zgodnie z projektem;
2) żywotności wyrobu;
3) zawartości podręcznika użytkownika;
4) zasad zapewnienia ciągłej zdatności.

W przypadku produkcji w pojedynczym egzemplarzu wymagania techniczne powinny uwzględniać ograniczone możliwości wykazania spełnienia niektórych wymagań dla urządzenia latającego budowanego w pojedynczym egzemplarzu, zastępując je w koniecznych przypadkach ograniczeniami eksploatacyjnymi.

Informacja o dokonaniu oceny zdatności urządzenia latającego 
W przypadku urządzenia latającego wpisanego do ewidencji statków powietrznych lub urządzenia latającego oznaczonego znakami rozpoznawczymi przydzielonymi producentowi lub podmiotowi oceniającemu wyrób lub jego projekt typu, informację o dokonaniu oceny zdatności, ze wskazaniem przyjętych wymagań technicznych oraz wydaniu pozwolenia na wykonywanie lotów, dopuszczenia do wykonywania lotów, poświadczenia zdatności do lotu lub oznaczenia zdatności, podmiot oceniający przekazuje do ewidencji przed pierwszym lotem urządzenia latającego, a w przypadku kolejnej oceny zdatności do lotu − w ciągu dziesięciu dni roboczych.


Druki i przykłady dokumentów:

Informacja o dokonaniu oceny zdatności

pdfplik do pobrania 629.84 KB

Wniosek o wpis na listę typów zatwierdzonych

pdfplik do pobrania 711.72 KB

Wniosek o wpis na listę typów zatwierdzonych dla urządzeń latajacych, które były wpisane na listę typów zakwalifikowanych

pdfplik do pobrania451.54 KB

Wniosek o wpis do wykazu podmiotów zatwierdzających

pdfplik do pobrania82.95 KB

Przykładowe DDP

pdfplik do pobrania351.36 KB

Przykładowe Świadectwo spełnienia wymagań technicznych

pdfplik do pobrania362.7 KB

Zgłoszenie aktualnego zakresu działalności przez podmiot wyspecjalizowany w ocenie zdatności do lotu urządzeń latających

pdfplik do pobrania285.3 KB

Zgłoszenie aktualnego zakresu działalnosci przez podmiot wyspecjalizowany w naprawie i obsłudze technicznej urzadzeń latających

pdfplik do pobrania285.15 KB 

Zgłoszenie aktualnego zakresu działalności przez podmiot wyspecjalizowany - zakres badawczy, naukowy lub eksperymentalny w obszarze urządzeń latających

pdfplik do pobrania250.22 KB

 

 

 

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies