02.10.2007 Aktualizacja: 02.07.2019

Sprawozdania z wykonania zadań lotniczych

Przypominamy wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2018 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r.

Dla ułatwienia sporządzenia takiego sprawozdania można skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym - Stanowiska ds. Analiz i Standardów Zarządzania Bezpieczeństwem (LBB–2) służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania w formacie Excel (podpis nie jest konieczny) prosimy przesyłać pod adres:
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 22 520 75 29 lub 22 520 75 00

1. Formularz w formacie Excel - "Sprawozdanie z wykonania zadań lotniczych za rok 2018"

xlsxplik do pobrania15.32 KB 

UWAGA: „II. CZĘŚĆ B - Zestawienie zdarzeń lotniczych zaistniałych u sporządzającego sprawozdanie w danym roku.” znajduje się w 2 arkuszu Formularza w formacie Excel zatytułowanym „CZĘŚĆ  B”, tak jak to zaznaczono czerwoną strzałką i obwódką na rysunku poniżej.

pomocniczy zaznaczenie Czesci B Formularza PM1

2. Formularze sprawozdań z danymi przykładowymi 


docDEMO 1
docDEMO 2

3. W przypadku osób fizycznych konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu podpisanego „Oświadczenia” (w związku z przetwarzaniem danych osobowych – tzw. RODO).
Formularze „Oświadczenia” do wydrukowania, podpisania i przesłania do ULC znajdują się poniżej:

docxOświadczenie RODO
pdfOświadczenie RODO


4. Instrukcja dotycząca wypełniania sprawozdania:

1) Formularz wypełniają podmioty lotnictwa cywilnego według właściwości, zgodnie z art. 135 d Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
2) Właściciel albo użytkownik statku powietrznego na dzień 31 grudnia 2018 r., jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania za cały rok.
3) Termin przesyłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego „SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ LOTNICZYCH W ROKU 2018, upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku.
4) Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
5) W części A, należy podać dane dotyczące użytkowanych statków powietrznych (bez względu na formę własności);
6) Prosimy o uzupełnienie tabeli oddzielnie dla każdego statku powietrznego podając jego znaki rejestracyjne w kolumnie RODZAJ I TYP STATKU POWIETRZNEGO;
7) W części B, przy opisywaniu zdarzeń lotniczych, należy kierować się niżej podanym schematem opisu:
a. liczba porządkowa;
b. data zaistnienia zdarzenia;
c. klasa zdarzenia lotniczego oraz numer ewidencyjny nadany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL);
d. typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego (jeśli dotyczy);
e. informacja o zaleceniach profilaktycznych sformułowanych przez podmiot lotniczy;
f. informacja o podjętych przez podmiot lotniczy działaniach następczych (naprawczych lub zapobiegawczych);
8) Sprawozdanie podpisuje właściciel albo użytkownik statku powietrznego lub inna osoba upoważniona;
9) W przypadku osób fizycznych konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu podpisanego „Oświadczenia” (w związku z przetwarzaniem danych osobowych – tzw. RODO).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»