29.12.2016 Aktualizacja: 19.07.2022


Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) ustanawia wskaźniki poziomu bezpieczeństwa (SPI – Safety Performance Indicators), które na podstawie odrębnych przepisów powinny być opracowywane przez podmioty lotnicze i objęte obowiązkiem mierzenia ich poziomu bezpieczeństwa (Safety Performance Monitoring). Załącznik do KPBwLC – Krajowy Plan Bezpieczeństwa (aktualizowany raz w roku) podaje listę konkretnych wskaźników SPIs, które są monitorowane na poziomie krajowym oraz obowiązkowo raportowane co kwartał z rozbiciem miesięcznym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Do podmiotów objętych obowiązkiem raportowania zaliczamy ośrodki szkolenia lotniczego (ATO), operatorów lotniczych (OPS), zarządzających lotniskami użytku publicznego (ADR) oraz instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ATM/ANS), a także agentów obsługi naziemnej w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe (AHAC).


Prezes ULC zachęca do udziału w niniejszym projekcie także te podmioty, które dzisiaj nie mają obowiązku mierzenia poziomu bezpieczeństwa. Kwartalna publikacja uśrednionych wartości SPI (załącznik do KPB) pozwala na bieżąco śledzić trendy zagrożeń oraz udzielać informacji o poziomie bezpieczeństwa w skali kraju. Większy udział podmiotów raportujących wartości wskaźników pozwoli na pełniejszy obraz sytuacji, a tym samym precyzyjniejsze działania zapobiegawcze bez angażowania zbyt kosztownych środków i zasobów, zarówno po stronie podmiotów lotniczych, jak i budżetu Państwa.


Podmioty lotnicze objęte obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa powinny przekazywać Prezesowi ULC swoje wartości wybranych SPIs (określone w aktualnym KPB) w terminie 2 tygodni po zakończeniu każdego kwartału z podziałem miesięcznym na adres:


Aktualne zestawy SPIs objęte obowiązkiem monitorowania/mierzenia zostały przedstawione na gotowych formularzach (.xslx), które należy wypełnić we wskazanych polach. Wartości SPIs generowane są automatycznie.

dla zarządzających lotniskami

xlsxSPI_ADR_2021.xlsx23.61 KB

dla operatorów lotniczych

xlsxSPIs_OPS_2022.xlsx25.45 KB

dla organizacji szkolenia lotniczego

xlsxSPI_ATO_2021.xlsx2.67 MB

dla instytucji zapewniających służby zarządzania ruchem lotniczym

xlsxSPIs_ATM_ANS_2022.xlsx15.22 KB

dla agentów obsługi naziemnej w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe

xlsxSPI_AHAC_2021.xlsx12.2 KB 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies