Żegluga powietrzna

Filtry
Tytuł Poprawiono
Jak dokonać wpisu do wykazu podmiotów uprawnionych do zamawiania elementów struktury przestrzeni powietrznej? 19.08.2020
Co to jest Rejestr lotniczych urządzeń naziemnych? 25.02.2022
Jakie są rodzaje LUN? 19.08.2020
Jaki wniosek i kiedy zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym powinien wysłać do Prezesa ULC w celu wpisania jego urządzenia do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych? 19.08.2020
Czy Prezes ULC może odmówić wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń? 19.08.2020
Czy w przypadku zmiany częstotliwości pracy, zmiany oprogramowania, zmiany charakterystyki pracy lub zmiany przeznaczenia urządzenia zarządzający LUN powinien przysłać do Prezesa ULC wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze LUN? 19.08.2020
Jak zarejestrować nadajnik sygnału niebezpieczeństwa 406MHz? 02.09.2013
Jakie są zasady wykonywania lotów dla modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku? 02.09.2013
Czy na pokazy lotnicze organizowane dla publiczności na terenie, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi mniej niż 1000 wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa ULC? 02.09.2013
Czy istnieje możliwość wykonywania lotów na lotniskach, na których nie jest zapewniana służba ruchu lotniczego? 02.09.2013
Jakie przepisy określają wymagania dotyczące osłony meteorologicznej? 19.08.2020
Kto może zapewniać osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego? 19.08.2020
Co to jest osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego? 19.08.2020
Co to jest służba meteorologiczna? 02.09.2013
Z czego składa się Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych? 02.09.2013
Jakie są zadania Służby Informacji Lotniczej? 02.09.2013
Jakie obiekty budowlane należy oznakowywać (nocnie/dziennie)? 02.09.2013
Czy jest dostępny i gdzie można znaleźć formularz zgłaszania przeszkód lotniczych? 02.09.2013

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies