14.03.2008 Aktualizacja: 08.10.2012

Lotniska wojskowe

Urząd Lotnictwa Cywilnego uczestniczy w pracach nad ustawą o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

12 marca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Jako przedstawiciele strony rządowej uczestniczyli w nim przedstawiciele resortu infrastruktury Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury M. Jankowski, dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury E. Cześnik, z-ca dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego W. Dzienkiewicz, przedstawiciele resortu obrony narodowej oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wysłuchano generalnych uwag i opinii do projektu przedstawionych przez posłów oraz przekazano uczestnikom posiedzenia, do zapoznania się, stanowiska i wnioski do projektu zgłoszone przez  Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz jednostki samorządowe.

I. Posłowie popierają projekt ustawy lecz nie znajdują uzasadnienia dla wyłączenia spod zakresu jej działania obecnie funkcjonujących lotnisk wojskowych współużytkowanych, tym bardziej, że jak wynika z doniesień prasowych strona wojskowa ma zamiar przekazać kolejne grunty samorządom do zagospodarowania (np. w Krakowie). Ponadto podniesiona była, na przykładzie lotniska w Zielonej Górze, sprawa byłych lotnisk wojskowych, które znajdują się w zasobie AMW, są już zagospodarowane i także są wyłączone spod przepisów projektu.

Merytorycznych wyjaśnień udzielała strona wojskowa argumentując, że wyłączenie tych lotnisk z zakresu ustawy nie wpłynie ograniczająco na korzystanie z nich przez podmioty cywilne. W przypadku przekazywania nowych gruntów będzie się to odbywało na zasadzie użytkowania, zaś w dyspozycji MON jest nowa opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że nie ograniczy to możliwości wykorzystania środków pomocowych na inwestycje na tych lotniskach. Posłowie argumentowali, że w przypadku samorządów barierą do inwestowania nie na swoim gruncie są przepisy regulujące samorządową gospodarkę finansową, a nie  przepisy ogólne.

II. Środowisko lotnicze i samorządowe zgłosiło następujące wnioski:

  • Polska Agencja Żeglug Powietrznej – wnioskuje  o przekazanie przez wojewodę części lotnisk i lądowisk ujętych w wykazie Rady Ministrów, niezbędnych do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, tym instytucjom, odpowiednio, w użytkowanie wieczyste (lotniska wojskowe trwale zbędne) albo użyczenie (lotniska wojskowe czasowo lub częściowo zbędne);
  • Związek Regionalnych Portów Lotniczych – wnioskuje o włączenie do projektu dzisiejszych lotnisk współużytkowanych (np. Kraków, Wrocław, Bydgoszcz) oraz ustanowienia prawa własności do gruntów na rzecz spółek zarządzających;
  • Zarząd województwa Małopolskiego – wnioskuje o wprowadzenie zmian do projektu, gdyż art.4 uniemożliwia zastosowanie przepisów ustawy do lotnisk dziś współużytkowanych (np. Krakowa); brak aktu wykonawczego utrudnia ocenę ustawy;
  • Prezydent Koszalina – twierdzi, że należy uwzględnić w ustawie sytuację gdy duże miasto stara się o reaktywację lotniska położonego na terenie gminy sąsiadującej, która sama nie będzie w stanie lub nie będzie chciała realizować takiego przedsięwzięcia.         

Ustalono, że strona rządowa przygotuje opinię do zgłoszonych postulatów poselskich oraz propozycji innych podmiotów i przedstawi ją na kolejnym posiedzeniu Podkomisji, 18 marca br.

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies