18.07.2010 Aktualizacja: 21.08.2013

Rezerwacja

Na każdym etapie procesu rezerwacyjnego należy dokładnie przeczytać informacje wyświetlane się na ekranie, tak by być świadomym, na jakie warunki przewozu, w tym w szczególności opłaty dodatkowe, wyrażamy zgodę.

Poniżej Urząd Lotnictwa Cywilnego prezentuje przewodnik dotyczący kluczowych zagadnień związanych z podróżą lotniczą, których pełne zrozumienie jest kluczowe dla dokonywania świadomych wyborów konsumenckich przez pasażerów korzystających z transportu lotniczego.   

Ogólne Warunki Przewozu

Należy szczególnie wnikliwie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Przewozu (zwanymi również Warunkami Przewozu, Warunkami Podróży, Warunkami Dotyczącymi Podróży, Warunkami Świadczenia Usług Przewozu itp.), które zgodnie z prawem muszą zostać przedstawione pasażerowi do zapoznania się i które musi on zaakceptować (zwykle poprzez zaznaczenie w odpowiednim, wskazanym polu), by dokończyć proces  rezerwacyjny. Ogólne warunki przewozu są nierozerwalną częścią umowy przewozu     lotniczego i określają szczegółowe zasady tego przewozu – są udostępniane zarówno w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak i bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika lotniczego.

Opłaty dodatkowe

Zalecamy dokładne zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych (zwanej również Tabelą Opłat, itp.). Opłaty te związane są z usługami, które są z punktu widzenia pasażera niezbędne w celu odbycia podróży lotniczej, zwłaszcza wakacyjnej związanej z przewozem dużego bagażu. Z obserwacji Urzędu wynika, że do opłat dodatkowych, a więc nieuwzględnionych w cenie całkowitej podróży wyświetlanej na początku procesu rezerwacyjnego, przewoźnicy lotniczy doliczają opłaty za usługi, które pasażer uważa za wliczone już w koszt podróży lotniczej.

Najczęściej linie lotnicze doliczają opłaty związane z:
 • odprawą pasażerską na lotnisku,
 • odprawą pasażerską on-line,
 • odprawą bagażu rejestrowanego,
 • bagażem niestandardowym, tj. ponad wymiarowym, nadbagażem, sprzętem sportowym,obsługą płatności (różnej wysokości ze względu na środek płatniczy), 
 • zmianą danych osobowych,
 • zmianą trasy lotu,
 • zmianą daty albo godziny podróży.

Ostateczna cena podróży lotniczej – co decyduje o jej wysokości

Na całkowitą cenę podróży lotniczej wpływa wiele czynników m.in.:

 • czas od dokonania rezerwacji do dnia wylotu – co do zasady im wcześniej zarezerwujemy lot, tym będzie on tańszy,
 • data wylotu – w szczytach sezonu takich jak wakacje, święta, ferie koszt podróży lotniczej rośnie,
 • długość pobytu na miejscu, podróż w piątek i powrót w niedzielę – zwykle działa tzw. „Sunday rule”, choć raczej w przypadku tradycyjnych przewoźników lotniczych, zgodnie z którą bilet jest tańszy w przypadku, gdy pobyt w miejscu docelowym obejmuje co najmniej jedną niedzielę.


Niektórzy przewoźnicy specjalizują się w operowaniu na wybranych trasach – uznają je za priorytetowe i często przez to są tańsze albo połączenie promowane jest poprzez odpowiednią politykę cenową – zwykle, gdy jest to nowo ustanowione połączenie, przez pewien okres można podróżować po dużo niższych cenach.

Porównując taryfy lotnicze przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych można stwierdzić, iż cena podróży lotniczej zakupionej u tych drugich jest zwykle niższa, pod następującymi, dwoma warunkami:

 • pasażer kupuje samą usługę podróży lotniczej lub bez drogich usług dodatkowych,
 • pasażer dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem, co najmniej kilkutygodniowym w stosunku do daty przelotu, gdyż, co do zasady ceny podróży lotniczej rosną wraz ze zbliżającym się terminem wylotu, co jest szczególnie zauważalne na około 2 tygodnie przed planowaną podróżą.

 

Sposoby płatności za podróż lotniczą

Istnieje zwykle kilka akceptowanych przez przewoźnika lotniczego/biuro podróży sposobów płatności. Należy podkreślić, iż zwykle odmienne sposoby płatności wiążą się z     odmienną opłatą transakcyjną, która w przypadkach pewnych sposobów płatności może stanowić znaczący składnik całkowitej ceny podróży.

Zwykle akceptowane rodzaje płatności to:

 • karta kredytowa (mogą być preferowane, tj. tańsze, płatności dokonywane kartą konkretnego typu, czy firmy);
 • przelew bankowy,
 • gotówka.


Powyższe dotyczy w szczególności polityki cenowej przewoźników niskokosztowych.

Odprawa on-line, a odprawa na lotnisku

Coraz więcej przewoźników lotniczych poza możliwością dokonania odprawy na lotnisku (przy stanowisku check-in) oferuje jednocześnie możliwość dokonania odprawy on-line poprzez swoją stronę internetową (część przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych, rezygnuje z odprawy na lotnisku, bądź warunkuje taką możliwość wysoką opłatą dodatkową) z dowolnego komputera podłączonego do internetu (należy pamiętać o samodzielnym wydrukowaniu karty pokładowej tzw. boarding-pass, w przeciwnym razie będziemy musieli opłacić jej ponowne wystawienie na lotnisku przy stanowisku check-in). 
 

Bagaż rejestrowany i podręczny

Na pokład samolotu można zabrać bagaż rejestrowany, którego dopuszczalna waga i ilość sztuk zależy od klasy rezerwacyjnej – zwykle jest to 20 kg w klasie ekonomicznej, a 30 kg w klasie pierwszej i biznes – choć zaleca się, by za każdym razem indywidualnie sprawdzić warunki zapisane w ogólnych warunkach przewozu danego przewoźnika, gdyż niekiedy występuję znaczące różnice w limitach stosowanych przez poszczególnych przewoźników.

Niezależnie od limitu bagażu rejestrowanego, pasażer jest uprawniony do przewozu bagażu podręcznego (zwykle bezpłatnie, choć zdarzają się wyjątki). Jego wymiary zwykle nie powinny przekraczać 55 x 40 x 20cm, a waga nie powinna być większa niż 5 - 10 kg. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie warunków w ogólnych warunkach przewozu danego przewoźnika. Bagaż podręczny, przekraczający wagowy/wymiarowy limit zostanie nadany do przewozu w luku bagażowym, jako dodatkowy bagaż rejestrowany - zwykle za dodatkową opłatą.

Bardzo ważne jest przestrzeganie indywidualnych limitów wagowych bagażu określonych w ogólnych warunkach przewozu. Przewoźnicy lotniczy pobierają opłatę dodatkową za przekroczenie dozwolonego limitu, zwykle doliczając określoną sumę za każdy kilogram nadbagażu.

Za dodatkową opłatą można również przewozić zwierzęta, sprzęt sportowy, wózki/foteliki dziecięce i inny niestandardowy bagaż.

Zmiany w rezerwacji lotu

Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji zależy od warunków danej taryfy lotniczej. Zwykle im niższa cena podróży lotniczej, niższa taryfa lotnicza, tym bardziej restrykcyjne są warunki dokonywania jakichkolwiek zmian w rezerwacji. Taryfy lotnicze przewoźników niskokosztowych zwykle nie zezwalają na dokonanie bezpłatnie jakiekolwiek zmiany w rezerwacji, a opłaty dodatkowe za ewentualne zmiany są wysokie. Niektórzy przewoźnicy oferują w postaci dodatkowo płatnej usługi możliwość nieograniczonych zmian w danej rezerwacji. Zwykle też możliwość dokonywania zmian bez ograniczeń oraz dodatkowej opłaty umożliwia rezerwacja w klasie biznes lub pierwszej.   

Na zakończenie Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewoźnicy lotniczy są zobowiązani do prezentowania na wszystkich etapach procesu rezerwacji pełnej, ostatecznej ceny biletu, jaką pasażer będzie zobowiązany uiścić - przy czym cena ta nie obejmuje dodatkowych usług, bez skorzystania z których możliwe jest odbycie podróży lotniczej. Właśnie za taką dodatkową usługę przewoźnicy lotniczy często uznają przewóz bagażu rejestrowanego, płatność kartą, czy odprawę na lotnisku przy stanowisku check-in. Jeżeli przewoźnik stosuje takie dodatkowe opłaty, informacja o nich powinna być w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny wskazana na początku procesu rezerwacji, a zgoda klienta na zakup takich usług nie może być domniemana, ale musi być wyrażona przez klienta.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies