11.02.2011 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2011

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 • przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 • instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 • uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 • opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 • ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.  

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15.   

*** 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2011 r.
pdf plik do pobrania 79.54 Kb

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23/2011  

OBWIESZCZENIA:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22/2011  

DECYZJA:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

OBWIESZCZENIA:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 126/10

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 619/10

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 319/08

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1148/10

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1004/11

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 907/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2011  

OGŁOSZENIE:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2010 roku

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2011  

OGŁOSZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2011  

DECYZJA:

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny zgłoszeń kandydatów na koordynatora rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie oraz na czas Turnieju EURO 2012 w Portach Lotniczych Poznań-Ławica, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Wrocław-Strachowice

WYTYCZNE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widoczności

OGŁOSZENIA:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice koordynatora rozkładów lotów

OBWIESZCZENIA:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 30 do wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 8400 (wydanie siódme) „Skróty i kody ICAO” (PANS-ABC)

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r.

KOMUNIKATY:

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 376/11

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 970/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2011  

DECYZJA:

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OGŁOSZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

KOMUNIKATY:

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 361/07

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 506/10

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1387/10

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie listy kandydatów na koordynatora rozkładów lotów dla Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2011  

WYTYCZNE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2011  

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2011  

DECYZJA:

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu krajowego programu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

KOMUNIKATY:

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 603/09

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 715/09

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 47/11

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 556/10

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2011 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 680/10

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 720/11

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 788/11

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr  440/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2011  

DECYZJA:

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

OGŁOSZENIE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

KOMUNIKATY:

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 633/11

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 518/07

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 122/08

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 136/11

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 562/09

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 450/07

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 573/10

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1355/10

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 990/10

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 484/08

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 154/06

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2011  

DECYZJE:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

WYTYCZNE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad oceny bezpieczeństwa oprogramowania stosowanego w systemach będących częścią składową europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym

OBWIESZCZENIA:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1054/10

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 477/07

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 929/10

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 443/10

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 450/11

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1147/10

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 745/10

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 930/10

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 313/11

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 401/07 i 438/07

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2011  

DECYZJE:
Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych
z bezpieczeństwem w lotnictwie

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie

WYTYCZNE:
Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych

KOMUNIKATY:
Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1061/09

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 396/10

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 351/11

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 80/09

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 625/10

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 485/10

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 542/10

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 760/09

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 962/09

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 404/07

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2011  

WYTYCZNE:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zalecenia stosowania Planu awaryjnego na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2011   

 

OBWIESZCZENIE: 
Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

 

KOMUNIKATY:
Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 165/10

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1225/10

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 519/10

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 620/10

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 598/10

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 921/10

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 708/09

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1025/10

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 518/10

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1272/10

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/05

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 951/08

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1192/10

 

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2011  

WYTYCZNE:
Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania materiału doradczego TGL nr 44

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 9 maja 2011 r. (wraz z tekstem Wytycznych)
  pdf plik do pobrania 5.81 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 1.02 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2011  

DECYZJE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję nr 47 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

WYTYCZNE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie nadzoru nad wymaganiami związanymi z wykonywaniem lotów w przestrzeni RVSM

OBWIESZCZENIA:

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu zmiany 47 do Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu zmiany 56 do Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

KOMUNIKATY:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1170/10

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 367/08

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 689/10

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 473/09

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 556/09

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 558/10

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 717/10

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 144/07

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 610/09

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 757/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4 z dnia 21 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 7.87 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2011  

WYTYCZNE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2 z dnia 10 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 1.48 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2011  

OBWIESZCZENIE:
Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 z dnia 9 lutego 2011 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 7.79 Mb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies