30.10.2007 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2003

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 5 grudnia 2003 r.

Zarządzenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału funduszy z wyodrębnionego rachunku bankowego środków specjalnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu świadectwa bezpieczeństwa inspektora lotnictwa cywilnego

Decyzje:

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zastosowania odstępstw od norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 5 grudnia 2003 r. pdf pobierz plik pdf 452.42 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 1 września 2003 r.

Wytyczne:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93, ust. 1 Prawo lotnicze

Zarządzenie:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu świadectwa członka załogi

Decyzja:

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w opłatach lotniskowych pobieranych w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 1 września 2003 r. pdf pobierz plik pdf 226.98 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Zarządzenia:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji i wypełniania raportu SAFA

Decyzje:

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania podręczników certyfikacji i bieżącego nadzoru w zakresie zdatności do lotów

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego oraz Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 29 sierpnia 2003 r. pdf pobierz plik pdf 133.88 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Wytyczne:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie harmonogramu i procedury certyfikacji lotnisk

Obwieszczenia:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie spadochronów typu "latające skrzydło"

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 22 sierpnia 2003 r. pdf pobierz plik pdf 570.87 KB

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 19 maja 2003 r.

Zarządzenie:

Zarządzenie nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej

Decyzje:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie opłat N.O.F. (Non Objection Fee)

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących zgłaszania projektu opłat lotniskowych w portach lotniczych

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie powołania członków Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie rocznego planu egzaminów

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalania i zatwierdzania granic części lotniczej lotnisk cywilnych

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 19 maja 2003 r. pdf pobierz plik pdf 174.57 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Decyzje:

Nr 1 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia angielskiej nazwy dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nr 2 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących zgłaszania i zatwierdzania taryf przewozu lotniczego

Obwieszczenie:

Z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 14 kwietnia 2003 r. pdf pobierz plik pdf 122.07 KB 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies