26.02.2008 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2008

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.


W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

  1. przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
  2. instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
  3. uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
  4. opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
  5. ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.

Dzienniki Urzędowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. Są dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i na płycie CD-ROM

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2008 r.
doc plik do pobrania 91.50 Kb

***  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14  

ZARZĄDZENIE

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA.


OBWIESZCZENIA:

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych.

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych.

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.


WYTYCZNE:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez podmioty prowadzące działalność lotniczą w zakresie przewozu osób, towarów i poczty.


KOMUNIKATY:

Nr 117 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 233/06.

Nr 118 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 277/06.

Nr 119 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 158/06.

Nr 120 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 171/08.

Nr 121 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 94/06.

Nr 122 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/07.

Nr 123 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 168/05.

Nr 124 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 212/07.

Nr 125 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 246/07.

Nr 126 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/06.

 

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13

DECYZJA

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

OBWIESZCZENIE

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

WYTYCZNE

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Książki Mechanika Lotniczego.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8400.

KOMUNIKATY

Nr 107 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 499/07.

Nr 108 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 208/07.

Nr 109 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 204/06.

Nr 110 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 402/07.

Nr 111 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 377/07.

Nr 112 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/07.

Nr 113 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 331/06.

Nr 114 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia  31 października  2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 624/08.

Nr 115 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 262/06.

Nr 116 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  31 października  2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 119/07.

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12

ZARZĄDZENIE

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

DECYZJA

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych.

OBWIESZCZENIE

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

KOMUNIKATY:

Nr 94 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 147/07

Nr 95 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 181/06

Nr 96 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/06

Nr 97 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/04

Nr 98 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 179/06

Nr 99 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 514/08

Nr 100 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 536/08

Nr 101 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 135/03

Nr 102 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 241/05

Nr 104 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 185/03

Nr 105 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 110/03

Nr 106 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 153/06

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 11  z dnia 14 października 2008 r.

 

ZARZADZENIA:

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa”.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmiany „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa”.

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

DECYZJE:

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.
 
 

KOMUNIKATY:

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 11/07.

 Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 83/05.

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 373/07.

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 182/06.

Nr 79 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 519/07.

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 410/07.

Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 270/06.

Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 296/06.

Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 202/06.

Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 499/08.

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 62/06.

Nr 86 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 533/08.

Nr 87 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 264/05.

Nr 88 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 503/08.

Nr 89 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 209/06.

Nr 90  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 153/04.

Nr 91 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 283/06.

Nr 92 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 166/06.

Nr 93 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 201/03.


Dziennik Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 11 z dnia 14 października 2008 r.
pdf pobierz plik 1.02 Mb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 10  z dnia 12 września 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 6 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FCL 2.


KOMUNIKATY:

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 154/07.

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 139/06.

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 80/04.

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 241/04.

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 67/04.

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 167/04.

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 144/03.

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 37/05.

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 38/05.

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 280/04.

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 161/05.

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 237/06.

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 162/07.

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 176/06.

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 124/07.

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 86/04.

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 85/04.

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 143/04.

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 113/04.

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 279/04.

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 183/04.

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 178/04.

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 227/04.

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 186/05.

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 300/07.

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 174/07.

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 457/07.

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 364/07.

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 090/07.

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 455/07.

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 217/06.

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia
lotniczego nr 102/06.

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 211/06.

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 276/06.

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 218/06.

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 149/04.

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 470/08.

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 203/08.

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 175/06.

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 67/05.

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 285/04.

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 376/06.

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 125/05.

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 71/05.

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 064/03.

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 192/05.

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 390/07.

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 23/05.

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie okresu międzyremontowego lotniczych silników tłokowych.

Nr  74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie obowiązywania Biuletynów Serwisowych 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Nr 9  z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 Zarzadzenia:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 1 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 2 do wydania 2.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Obwieszczenia:

Nr  21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa cywilnego z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Decyzje:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Wytyczne:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wykorzystania materiału informacyjnego zawartego w opracowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 9849 AN/457.

Komunikaty:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 70/05.

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 031/07.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 196/05.

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 026/07.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 273/07.

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 153/07.

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 236/07.

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 102/03.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 163/07.

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 419/07.

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 274/07.

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 320/07.

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 307/07.

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 226/04.

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 376/07.

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 063/03.

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 035/03.

 *** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zarzadzenia:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w 2008 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Decyzje:

Nr 15  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Wytyczne: 

Nr 9  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO|) – Doc 9674 AN/946

 


*** 
  Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 9 czerwca 2008 r.


Zarzadzenia:


Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Certyfikacji Lotnisk.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu  lotniczego.

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 18 Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Egzaminatora Praktycznego- Samoloty i Śmigłowce wersja 18/2005.

Obwieszczenia:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zawiadomienia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o różnicach występujących pomiędzy systemem krajowego prawa lotniczego a Załącznikami do Konwencji Chicagowskiej.

Wytyczne:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) -  Doc 4444.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Wytycznych Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie harmonogramu i procedury certyfikacji lotnisk.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2008 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859.

 

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 30 maja 2008 r.


Zarzadzenia:


Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2006 r. w  sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego.

Obwieszczenia:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 12 i 13 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 1.

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 4 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 3

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 7 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 1.

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 3.

Wytyczne:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8400.

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 8168.

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 7030.

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9328.

Decyzje:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika  lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO).

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika  lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO).

 

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 16 maja 2008 r.

Zarzadzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie lotnictwa Cywilnego

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury obiegu dokumentów przy wydawaniu lub odmowie wydania licencji z uprawnieniem do przeprowadzania korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim, wpisania lub odmowy wpisania uprawnienia do przeprowadzania korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim albo potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia biegłości języka angielskiego na poziomie wymaganym przez Załącznik nr 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lutego 2008 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

Decyzje:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

Obwieszczenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie tłumaczeń dokumentacji eksploatacyjno-technicznej statku powietrznego

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 kwietnia 2008 r. na podstawie §31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225)

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Decyzja:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej 

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy Prawo lotnicze

Ogłoszenie:

Nr 2 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina 

Obwieszczenia:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załacznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilengo z dnia 21 kwietnia 2008 r. o sprostowanu błędu.

Komunikaty:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 marca 2008 r. na podstwie par 31.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz.225)

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

 Zarządzenia:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 31 marca 2008 r.

Zarządzenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ogłoszenie:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2008 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta.

Obwieszczenia:

Nr 3 z dnia 12 marca 2008 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 4 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia wzoru instrukcji operacyjnej dla lotnisk wykorzystywanych wyłącznie dla lotów VFR.

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 297/05. 

  • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 31 marca 2008 r.
    pdf pobierz plik pdf 852.09 Kb


                                                        ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 8 lutego 2008 r.

Zarządzenia:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie organizacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpatrywania skarg i wniosków

Decyzja:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Obwieszczenia

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie opłat nawigacyjnych

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 października2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika Nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikaty:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 002/06

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 077/06

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 148/03

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 145/05

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 025/05

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 096/03

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 105/03

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 152/05

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 165/05

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 104/035

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 271/04

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 163/05

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 107/03

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 219/06

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 076/03

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 109/03

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 028/03

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 141/03

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego nr 142/05

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies