22.07.2020 Aktualizacja: 22.07.2020

Upadłość przewoźnika Small Planet Airlines Sp. z o.o.

Informujemy, iż postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 565/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 48, KRS 0000342451.


Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XVIII GUp 186/20.
Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A) określając, że postępowanie upadłościowe Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma charakter główny.
Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 186/20.

Informujemy, iż postępowania administracyjne prowadzone przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów, których stroną jest Small Planet Airlines sp. z o.o. podlegają zawieszeniu.
Pasażerowie mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wynikających z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w ramach postepowania upadłościowego.
Podjęcie zawieszonego postępowania staje się możliwe tylko wówczas, gdy należność nie została umieszczona na liście wierzytelności i dopiero po wykazaniu faktu odmowy wciągnięcia wierzytelności na listę.
Niedokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym sprawia, że zawieszone postępowanie nie może być podjęte.

Załącznik:
- pdfwzór zgłoszenia wierzytelności341.59 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»