05.09.2019 Aktualizacja: 14.01.2021

Informacje ogólne

Uwaga! Termin stosowania nowych przepisów europejskich dotyczących dronów został przesunięty przez Komisję Europejską na 31 grudnia 2020 r. Do czasu obowiązywania nowych przepisów operatorów dronów obowiązują przepisy krajowe.

Prezentacja z seminariów poświęconych wdrażaniu przepisów EU w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, które odbyły się 28 stycznia 2020 roku i 5 lutego 2020 roku

Zmiana krajowych przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, w świetle rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019r.

1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czerpiąc z doświadczeń i najlepszych praktyk z całego świata, wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE. W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2020 przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych.

Jedną z największych zmian będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne. Dotychczasowe komercyjne wykorzystanie BSP możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Z drugiej strony, na użytkowników , którzy latają całkowicie dla zabawy, spadną dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły.

Pojawi się klasyfikacja wykonywanych lotów, podzielona na kategorie: otwartą, szczególną oraz certyfikowaną. Podział został dokonany w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych.

Kategoria otwarta, przeznaczona będzie dla lotów wykonywanych w warunkach VLOS, o najniższym stopniu ryzyka. Niskie ryzyko mają zapewnić jasno określone zasady, definiujące między innymi dopuszczalne masy startowe eksploatowanych BSP, ich wyposażenie, prędkości lotu, maksymalną energię kinetyczną uderzenia czy odległość od pojedynczych osób jak i zgromadzeń osób.

W kategorii otwartej, każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250g. będzie musiała przejść proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej. Urząd Lotnictwa Cywilnego planuje opracowanie i udostępnienie takich szkoleń na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym będą one łatwo dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Dla wszystkich użytkowników dronów o masie powyżej 250g., stworzony zostanie również internetowy system obowiązkowej rejestracji.

W samej kategorii otwartej zostanie dokonany dodatkowy podział na podkategorie A1, A2 i A3 gdzie między innymi zostaną wprowadzone zasady eksploatacji takie jak:

  • limit wysokości wykonywanych lotów ustalony na 120 m.
  • w przypadku BSP o masie startowej do 250g. (podkategoria A1) dopuszczane będą przeloty nad pojedynczymi osobami postronnymi, jednak nie nad zgromadzeniami osób.
  • w przypadku BSP o masie startowej od 250g. do 900g. (podkategoria A1), nie będą dopuszczone loty nad zgromadzeniami osób, natomiast czas nieprzewidzianego przelotu nad pojedynczymi osobami postronnymi powinien być ograniczony w możliwie największym stopniu.
  • bezzałogowce o masie startowej do 4 kg. (podkategoria A2) będą wymagały od pilota, uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP, będącego w pewnym zakresie odpowiednikiem obecnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Aby otrzymać powyższy dokument będzie wymagane zaliczenie nadzorowanego egzaminu teoretycznego (aktualnie ULC jest na etapie ustalania z EASA jak ma być realizowany taki egzamin) jak również oświadczenie o wystarczających umiejętnościach praktycznych. Podkategoria A2, dzięki powyższym wymaganiom umożliwi latanie w odległości poziomej 30m od osób postronnych, lub w odległości 5 metrów jeżeli BSP posiada uruchomiony tryb niskiej prędkości, który będzie wymagany od BSP produkowanych w przyszłości.
  • Cięższe drony (podkategoria A3, od 4 do 25kg.) będą mogły być użytkowane jedynie w odległości minimum 150m od ludzi i zabudowań.

KATEGORIA OPEN

PODKATEGORA

BSP

KLASA

MTOM / JOULE (J)

A1 (loty nad ludźmi, ale nie nad zgrupowaniami osób)

Budowane samodzielnie

< 250g.

C0

C1

< 80J lub < 900g.

A2 (loty w bezpiecznej odległości poziomej od ludzi)

C2

< 4kg.

A3 (loty daleko od ludzi i zabudowy)

C3

< 25kg.

C4

Budowane samodzielnie

Kategoria szczególna pozwoli na wykonywanie lotów niemieszczących się w wytycznych kategorii otwartej. Dopuszczone zostaną operacje zarówno w warunkach VLOS jak i BVLOS. Loty w kategorii szczególnej będą mogły odbywać się na podstawie:

1) Oświadczenia o lotach według opublikowanego (przez EASA lub ULC) scenariusza standardowego, lub

2) Zgody wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lub

3) Uzyskanego certyfikatu LUC będącego Certyfikatem Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu Powietrznego.

Scenariusze standardowe będą określać bardzo szczegółowo zasady wykonywanych lotów, wymagane parametry i wyposażenie BSP, jak również stopień wymaganego wyszkolenia personelu lotniczego. Operacje wykraczające poza dostępne scenariusze będą mogły być wykonane na podstawie jednorazowej zgody z ULC, lub posiadanego certyfikatu LUC, który przeznaczony ma być dla podmiotów i świadczyć będzie o ich właściwym przygotowaniu do konkretnych operacji BSP.

Kategoria certyfikowana będzie oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymaniu zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych (BSP o masie startowej powyżej 25kg). Aktualnie czekamy na projekty odpowiednich regulacji.

Modelarze będą mogli latać na odrębnych zasadach jednak w tym celu, zrzeszeni w klubach lub stowarzyszeniach modelarstwa lotniczego będą musieli uzyskać zgodę i warunki od Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wkrótce opublikujemy więcej, bardziej szczegółowych informacji w zakresie wprowadzenia nowego prawa. Przypominamy, że będzie ono obowiązywało od 1 stycznia 2021 r.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»