24.10.2007 Aktualizacja: 26.06.2020

Egzaminy teoretyczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że komputerowa sesja egzaminacyjna w lipcu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, w dniach 7-17 lipca.
Sesja będzie trwała od godziny 8 do 18.
Osoby bez rezerwacji będą przyjmowane od godziny 13.
Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące od sesji czerwcowej.

 

Komunikat w sprawie 100 KSA

docxplik do pobrania14.29 KB

 

DODATKOWE ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH DLA KANDYDATÓW PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINÓW W SESJI CZERWCOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCSANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

Przywrócenie egzaminów teoretycznych – sesja czerwcowa
Informujemy, że czerwcowa sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem. Czas trwania egzaminów zostanie wydłużony od godziny 8:00 do godziny 16:00. Czytaj więcej >>>

***

Majowa sesja egzaminacyjna
Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) majowa sesja egzaminacyjna (V 2020 r.) (egzaminy teoretyczne) zostaje odwołana.


Zachęcamy do zapoznania się z odstępstwami w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz terminów zdawania egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), dostępnymi na stronie internetowej ULC: https://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/covid-19/4986-informacja-dla-personelu-lotniczego-uczestniczacego-w-operacjach-lotnictwa-ogolnego

 

Kwietniowa sesja egzaminacyjna

W związku z obowiązującym stanem epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) kwietniowa sesja egzaminacyjna (IV 2020 r.) (egzaminy teoretyczne) zostaje odwołana.

 ULC planuje w najbliższym czasie zgłoszenie do EASA odstępstwa w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz na zdawanie egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), o okres w którym sesje nie będą się odbywały. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia z EASA, co do treści odstępstw w zakresie egzaminowania oraz GA. Szczegóły ww. odstępstw zostaną opublikowane na stronie Urzędu, po potwierdzeniu informacji w tym zakresie. Decyzja dotycząca kolejnych sesji zostanie podjęta w oparciu o bieżącą sytuację i pojawi się na stronie Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana zasad zdawania egzaminów teoretycznych:

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 01.03.2020 roku zmianie ulegnie sposób logowania do systemu egzaminacyjnego LKE.
Zgodnie z nowymi wymaganiami kandydaci będą zobowiązani podać podczas logowania pin, hasło oraz datę urodzenia.
Nowi użytkownicy systemu, po dopuszczeniu do egzaminu, otrzymają na podany przez siebie we wniosku adres e-mail, wiadomość z linkiem do strony internetowej, na której będą mogli ustawić swoje hasło. Link będzie ważny 24 godziny i w tym czasie użytkownik będzie mógł ustawić hasło.


Dotychczasowi użytkownicy będą mogli korzystać ze starych haseł.


Powyższe zmiany będą dotyczyły również logowania się do systemu na sali egzaminacyjnej, podczas egzaminu.


UWAGA!

Po wprowadzeniu zmian nie będzie możliwości przypomnienia/zapisania pinu i hasła przy rejestracji na egzamin – w LKE, w dniu sesji. Kandydaci muszą zadbać we własnym zakresie o posiadanie danych do logowania podczas egzaminu, z uwzględnieniem zasad zdawania egzaminu. W przypadku gdy kandydat nie będzie dysponował danymi do logowania, na jego prośbę zostanie mu wysłany mail z linkiem do zmiany hasła.


Powyższe zmiany podyktowane są zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianą nr 2019/1747 do Rozporządzenia UE nr 1178/2011, która wchodzi w życie w dniu 11 listopada 2019 r. zmianie ulegają zasady zdawania egzaminów teoretycznych dla kandydatów podchodzących do egzaminów teoretycznych z zakresu PPL, SPL, BPL, LAPL.

W związku z powyższym kandydaci zdający egzaminy teoretyczne z zakresu PPL, SPL, BPL, LAPL nie mają ograniczenia w liczbie sesji, w których mogą uczestniczyć w ramach procesu egzaminowania na ww. licencje. Nadal jednak pozostają warunki 4 podejść do przedmiotu oraz 18 miesięcy na zdanie egzaminu teoretycznego.

Zasady zdawania egzaminów teoretycznych na pozostałe licencje nie ulegają zmianie.

Zmiany w systemie rezerwacji na egzaminy teoretyczne do licencji

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od sesji majowej obowiązkową rezerwacją objęte są wszystkie dni sesji egzaminacyjnej. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że „nowe” rezerwacje nie pozwalają wybierać godzin zdawania egzaminu.

Od sesji majowej osoby z rezerwacją zobowiązane są do zgłoszenia i zarejestrowania się w LKE do godziny 12.00, a bezpośrednio po rejestracji są zobligowane do wejścia na salę egzaminacyjną i przystąpienia do egzaminu. Osoby dokonujące rejestracji po tej godzinie są traktowane jak osoby bez rezerwacji.

Osoby bez rezerwacji są wpuszczane na salę egzaminacyjną (w miarę wolnych miejsc.

System nie pozwala na zarezerwowanie więcej niż czterech terminów w sesji.

Aby zminimalizować kolejki, kandydat przy rejestracji na egzamin teoretyczny ATPL i CPL może aktywować do trzech przedmiotów jednorazowo.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie procesu egzaminowania i optymalnego wykorzystania stanowisk egzaminacyjnych w ciągu całej sesji.

 ***

Wniosek o egzamin teoretyczny

docWniozek_o_egzamin_teoretyczny.doc323 KB

pdfWniozek_o_egzamin_teoretyczny.pdf566.91 KB

Karta usługi ze wzorem wniosku – egzamin teoretyczny
(plik w przygotowaniu)

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
docplik do pobrania134.5 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2020 r. 

pdfplik do pobrania235.02 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2019 r.

pdfplik do pobrania234.28 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
pdfplik do pobrania266.91 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej, wersja angielska

pdfplik do pobrania270.02 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji papierowej
pdfplik do pobrania246.61 KB

 


Informujemy, że zgodnie z Part FCL.025 b) egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL, pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL i uprawnienie IR kandydat  zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank.
Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Uwaga 1:
W ciągu roku zaplanowanych jest 11 sesji. W sierpniu nie przeprowadza się sesji egzaminacyjnej. Egzaminy należy planować z uwzględnieniem powyższej informacji.

Uwaga 2:
W pierwszym dniu każdej sesji NIE MOŻNA zdawać egzaminów w systemie komputerowym na licencje i uprawnienie SPL, BPL, PPL, CPL, ATPL, IR. Na egzaminy do ww. licencji i uprawnienia zapraszamy OD DRUGIEGO DNIA SESJI.

 


 UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję. Osoby, które zdają na licencję NIE SKŁADAJĄ osobnych wniosków na egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej ani NIE WNOSZĄ osobnych opłat za ww. egzamin.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»