24.10.2007 Aktualizacja: 26.08.2019

Egzaminy teoretyczne

Zmiany w systemie rezerwacji na egzaminy teoretyczne do licencji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od sesji majowej obowiązkową rezerwacją objęte są wszystkie dni sesji egzaminacyjnej. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że „nowe” rezerwacje nie pozwalają wybierać godzin zdawania egzaminu.

Od sesji majowej osoby z rezerwacją zobowiązane są do zgłoszenia i zarejestrowania się w LKE do godziny 12.00, a bezpośrednio po rejestracji są zobligowane do wejścia na salę egzaminacyjną i przystąpienia do egzaminu. Osoby dokonujące rejestracji po tej godzinie są traktowane jak osoby bez rezerwacji.

Osoby bez rezerwacji są wpuszczane na salę egzaminacyjną (w miarę wolnych miejsc.

System nie pozwala na zarezerwowanie więcej niż czterech terminów w sesji.

Aby zminimalizować kolejki, kandydat przy rejestracji na egzamin teoretyczny ATPL i CPL może aktywować do trzech przedmiotów jednorazowo.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie procesu egzaminowania i optymalnego wykorzystania stanowisk egzaminacyjnych w ciągu całej sesji.

 ***

Ladies and gentleman,

Please also be informed that from May sitting the reservation are obligatory in all days of the examination sitting.

Please be aware that „new” reservations do not allow to choose the hours of the exams.

Starting from May sitting candidates with reservations are obliged to register themselves in the room no 4 until 12.00 o’clock and directly after registration enter the examination room (provided that there are seats available). Candidates registering themselves after noon are considered as the candidates with no reservations.

Candidates with no reservation will also be able to enter the examination room provided that there are some spaces available.

The system does not allow to make more than 4 reservations in one sitting.

In order to minimize the queues candidates taking ATPL and CPL exams are only allowed to activate three subjects at a time.

The above changes are introduced in order to improve the examination process and get an optimal usage of the examination desk throughout the whole sitting.

***

Wniosek o egzamin teoretyczny

docWniosek_o_egzamin_teoretyczny.doc320.5 KB

pdfWniosek_o_egzamin_teoretyczny.pdf513.47 KB

Karta usługi ze wzorem wniosku – egzamin teoretyczny
(plik w przygotowaniu)

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

docplik do pobrania134.5 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2019 r.

pdfplik do pobrania234.28 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2018 r.

pdfplik do pobrania243.48 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
pdfplik do pobrania266.63 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej, wersja angielska

pdfplik do pobrania268.98 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji papierowej
pdfplik do pobrania246.61 KB

 


Informujemy, że zgodnie z Part FCL.025 b) egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL, pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL i uprawnienie IR kandydat  zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank.
Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Uwaga 1:
W ciągu roku zaplanowanych jest 11 sesji. W sierpniu nie przeprowadza się sesji egzaminacyjnej. Egzaminy należy planować z uwzględnieniem powyższej informacji.

Uwaga 2:
W pierwszym dniu każdej sesji NIE MOŻNA zdawać egzaminów w systemie komputerowym na licencje i uprawnienie SPL, BPL, PPL, CPL, ATPL, IR. Na egzaminy do ww. licencji i uprawnienia zapraszamy OD DRUGIEGO DNIA SESJI.

 


 UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję. Osoby, które zdają na licencję NIE SKŁADAJĄ osobnych wniosków na egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej ani NIE WNOSZĄ osobnych opłat za ww. egzamin.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»