03.12.2021 Aktualizacja: 07.12.2021

Przesyłki pocztowe i kurierskie

Niektóre przedmioty codziennego użytku umieszczone w przesyłkach pocztowych lub kurierskich, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego. Baterie litowe, suchy lód, powerbanki, perfumy i zimne ognie są materiałami niebezpiecznymi. Produkty te mogą wydawać się nieszkodliwe, jednak podczas transportu lotniczego mogą być bardzo niebezpieczne.

 

Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne - to wyroby lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska naturalnego i które są wymienione w wykazie materiałów niebezpiecznych w Instrukcjach Technicznych ICAO lub które są sklasyfikowane zgodnie z tymi instrukcjami.

Jak rozpoznać, czy dane przedmioty są niebezpieczne?

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) to międzynarodowy systemem oznakowania towarów niebezpiecznych. Służy on do identyfikacji zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń dla środowiska za pomocą kilku prostych międzynarodowych piktogramów.

piktogramy

Sprawdź, czy na opakowaniach przedmiotów, które zamierzasz umieścić w przesyłce pocztowej lub kurierskiej znajdują się poniższe oznaczenia:

DGRDGR 2


Przykładowa lista przedmiotów, które mogą nie zostać zaakceptowane przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
pdfPRZYKŁADOWA LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH - PDF545.91 KB

Należy pamiętać, że każdy operator pocztowy lub firma kurierska mają możliwość wprowadzenia własnych, bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie przewozu niż te ustanowione międzynarodowymi lub krajowymi przepisami bezpieczeństwa.


Każdy operator pocztowy lub firma kurierska posiada własną listę przedmiotów niedozwolonych do przewozu. Należy pamiętać, że listy te mogą się od siebie różnić.


Operator pocztowy lub firma kurierska może odmówić przewozu artykułów medycznych, napojów alkoholowych (bez względu na zawartość procentową alkoholu), tytoniu i wyrobów tytoniowych, towarów o wysokiej wartości materialnej ( w tym antyki i dzieła sztuki) lub towarów łatwo psujących się.

Przed nadaniem paczki drogą lotniczą zapoznaj się z ogólnymi warunkami przewozu operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Przed wysłaniem paczki należy sprawdzić:
• Czy dane przedmioty posiadają etykiety GHS lub oznaczenia materiałów niebezpiecznych.
• Czy dane przedmioty są dopuszczone przez operatora pocztowego lub firmę kurierską do transportu lotniczego.
• Przepisy celne państwa docelowego.

Przed nadaniem przesyłki upewnij się, że:
• paczka została spakowana zgodnie z wymogami operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,
• rozmiar i wytrzymałość opakowania dostosowane są do wymiarów i ciężaru nadawanego przedmiotu,
• opakowanie nie jest uszkodzone i zamyka się we właściwy sposób,
• zapakowany przedmiot został właściwie zabezpieczony przed swobodnym przemieszczaniem się w opakowaniu zewnętrznym,
• wierzch opakowania przesyłki jest zamknięty przy zastosowaniu taśm zabezpieczających,
• jeżeli nadawany przedmiot może zostać uszkodzony, stosuj etykiety ostrzegawcze zgodnie z zaleceniami operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.


Bezpieczeństwo ładunków i zgłaszanie towarów niebezpiecznych to odpowiedzialność każdego z nas.

Pamiętaj! Bezpieczny transport lotniczej przesyłki pocztowej i kurierskiej zaczyna się w Twoim domu.

Warunki przewozu materiałów niebezpiecznych wybranych operatorów pocztowych oraz firm kurierskich:

Poczta Polska

DHL

DHL Express

FedEx

UPS

DPD

GLS

Wyszukiwarka przedmiotów zabronionych - sprawdź, czy przedmiot, który przewozisz jest zabroniony w transporcie lotniczym lub wskazany jest kontakt z operatorem pocztowym lub firmą kurierską.

Kampania informacyjna "Bezpiecznego lotu LUKU!" 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies