30.01.2009 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2009

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.


W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

  1. przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
  2. instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
  3. uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
  4. opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
  5. ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2009 r. 
pdf plik do pobrania 258.36 Kb

 ***

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2009 r. o sprostowaniu błędów

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

KOMUNIKATY: Nr 91 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 602/08

Nr 92 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 170/09

Nr 93 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 244/09

Nr 94 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 688/09

Nr 95 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 458/09

Nr 96 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 486/09

Nr 97 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 211/04

Nr 98 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 193/05

Nr 99 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 130/05

Nr 100 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 92/03

Nr 101 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 208/04

Nr 102 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 221/06

Nr 103 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 793/09

Nr 104 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/07

Nr 105 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 186/07

Nr 106 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 217/04

Nr 107 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 48/04

Nr 108 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 111/05

Nr 109 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 252/05


***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 ***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2009  

OBWIESZCZENIE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2009  

DECYZJE:

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej 

KOMUNIKAT

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  4 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 290/09

Nr 86 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  13 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 301/09

Nr 87 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 80/07

Nr 88 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 857/08

Nr 89 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  19 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 639/09

Nr 90 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  20 listopada  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 278/08

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2009  

ZARZĄDZENIA:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego


DECYZJE:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej


KOMUNIKATY:

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 437/09
Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  5 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 501/07
Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  5 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 351/07
Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  12 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/08
Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  12 października 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 459/07

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2009  

 

ZARZĄDZENIA:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

OBWIESZCZENIE:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

OGŁOSZENIE:

Nr 5  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Okęcie

 

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2009  

 

DECYZJE:

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego

KOMUNIKATY:

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 257/09

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 400/07

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 344/07

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2009  

DECYZJE:

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

OBWIESZCZENIE:

Nr 6  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych

WYTYCZNE:  

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Europejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) – „Specyfikacja EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego”

KOMUNIKATY:

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 233/08

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 612/08

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 444/08

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 485/08

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 424/09

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 295/09

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2009  

ZARZADZENIE:

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa” 

OBWIESZCZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – OPS

OGŁOSZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Szczecin-Goleniów

KOMUNIKATY:

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 317/08

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 614/08

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 530/08

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 186/09

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 225/09

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 101/05

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 640/08

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 474/08

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 471/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2009

OBWIESZCZENIE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie opłat trasowych

KOMUNIKATY:

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 728/08

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 559/08

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 604/08

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 432/07

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 308/06

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 498/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2009 

DECYZJE:

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych prowadzenia egzaminu na typ statku powietrznego dla mechaników obsługi technicznej statku powietrznego"

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

OBWIESZCZENIE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2009 

KOMUNIKATY:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 293/07

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 136/03

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 270/07

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 359/06

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 292/07

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 269/06

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 315/07

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 052/04

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 258/07

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia. 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 150/06

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 608/08

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 608/08

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 216/04

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 230/07

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 265/07

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 567/08

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/07

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 475/08

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 500/08

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 501/08

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 249/08

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 242/08

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 316/08

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 114/07

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 125/08

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 125/06

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 202/07

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 161/07

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  11 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 121/07

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 756/08

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 810/08

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 731/08

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 757/08

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 532/08

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 460/07

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 116/06

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 338/07

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia  2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 573/08

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 691/08

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 276/07

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wpisywania uprawnień na motoszybowce (TMG) do licencji szybowcowej

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 95/06

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 312/07

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano w 2008 r. dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 728/08

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2009 

ZARZĄDZENIA:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC

DECYZJE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OBWIESZCZENIE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

KOMUNIKATY:

Nr 136 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 181/03

Nr 137 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 108/06

Nr 138 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 522/08

Nr 139 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 104/04

Nr 140 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 332/07

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 171/05

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 415/08

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 143/07

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 177/07

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 383/07

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 202/08

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 355/07

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 330/07

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 189/08

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 162/05  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2009 

ZARZĄDZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 2 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 3 do wydania 3.

OBWIESZCZENIE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych.

OGŁOSZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.

 Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

KOMUNIKATY:

Nr 126 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 245/06.

Nr 127 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 360/06.

Nr 128 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 486/07.

Nr 129 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 471/07.

Nr 130 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 241/06.

Nr 131 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 310/06.

Nr 132 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 295/08.

Nr 133 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 269/04.

Nr 134 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 343/07.

Nr 135 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  16 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 315/08.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2009 

KOMUNIKATY:  

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/06.

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 164/04.

 Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 188/04.

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 180/04.

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 093/05.

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 092/04.

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 192/04.

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 260/06.

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 342/06.

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 268/06.

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 140/03.

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 97/03.

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 235/06.

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 212/06.

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 165/04.

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 149/05.

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 154/04.

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 141/04.

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 280/06.

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/06.

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/04.

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 179/05.

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 112/06.

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 110/04.

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 056/05.

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 096/05.

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 372/06.

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 287/06.

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 163/06.

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 194/05.

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 132/04.

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 127/05.

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 285/06.

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 054/06.

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 311/04.

Nr 76 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 039/06.

Nr 77 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 082/05.

Nr 78 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 176/04.

Nr 79 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 087/04.

Nr 80 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 206/04.

Nr 81 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 261/06.

Nr 82 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 187/06.

Nr 83 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 257/04.

Nr 84 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 115/03.

Nr 85 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 81/05.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies