05.02.2010 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2010

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się m.in. akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. W dziennikach urzędowych mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:

 • przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
 • instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem  przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
 • uchwały i opinie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;
 • opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130;
 • ogłoszenia, obwieszczenie i komunikaty.  

Papierowe wersje Dzienników Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520-73-14, (022) 520-73-15. 

Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2010 r.
pdf plik do pobrania 164.56 Kb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 27/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 27 z dnia 30 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 7.37 Mb
   

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 26/2010  

ZARZĄDZENIE:
Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie ws. procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Bezpieczeństwa Lotniczego - CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

DECYZJA:
Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

OBWIESZCZENIA:
Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2011 r.

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

WYTYCZNE:
Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania dla posiadaczy certyfikatu przewoźnika lotniczego w zakresie włączania do instrukcji operacyjnej część D programów szkoleń podlegających zatwierdzeniu

OGŁOSZENIE:
Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykazu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych

KOMUNIKATY:
Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 457/09

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 542/08

Nr 53 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 25/10

Nr 54 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 675/08

Nr 55 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 604/09

Nr 56 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 561/09

Nr 57 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 645/10

Nr 58 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 396/09

Nr 59 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 298/07

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 799/09

Nr 61 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 537/10

Nr 62 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 252/06

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 65/04

Nr 64 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 613/09

Nr 65 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 51/04

Nr 66 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 306/09

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 541/10

Nr 68 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 600/10

Nr 69 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1195/10

Nr 70 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1060/10

Nr 71 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 816/09

Nr 72 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 594/08

Nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 679/10

Nr 74 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 925/10

Nr 75 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 523/10

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 25/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprostowanego tłumaczenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 25 z dnia 20 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 4.04 Mb
   

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 24/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 24 z dnia 17 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 873.29 Kb
      

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu IV do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 23 z dnia 14 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 2.92 Mb 
    

***  

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22/2010  

OBWIESZCZENIE:
Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 22 z dnia 10 grudnia 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika  
  pdf plik do pobrania 1.69 Mb

 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu V do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 z dnia 17 listopada 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 818.90 Kb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20 z dnia 15 listopada 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika
  pdf plik do pobrania 999.67 Kb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 19/2010  

OBWIESZCZENIE:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FSTD A

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18/2010  

OBWIESZCZENIE:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 17/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmianę 3 europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-26 „Dodatkowe wymagania zdatności do lotu”.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 16/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmianę 1 europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-MMEL/MEL – Minimalne wyposażenie statku powietrznego

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 15/2010  

OBWIESZCZENIE:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu PANS-ABC „Skróty i kody ICAO” (ICAO Abbreviations and Codes (Doc 8400))

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 14/2010

DECYZJE:

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

OBWIESZCZENIE:

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lipca 2010 r. uchylające obwieszczenie w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

OGŁOSZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

WYTYCZNE:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie ułatwień

KOMUNIKATY:

Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 341/09

Nr 44 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 849/08

Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 652/09

Nr 46 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 648/09

Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 224/10

Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 320/06

Nr 49 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 302/09

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 798/09 

*** 

 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 13/2010

WYTYCZNE:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 12/2010

DECYZJA:

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia "Szczególnej formy egzaminu z języka angielskiego stosownej w odniesieniu do kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego"

OBWIESZCZENIE:

Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r.

KOMUNIKATY:

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 29/08

Nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 12/04

Nr 31 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 801/09

Nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 147/09

Nr 33 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 218/04

Nr 34 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 333/10

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 978/09

Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 950/09

Nr 37 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 746/09

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 738/09

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 297/09

Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 268/09

Nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 984/09

Nr 42 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 524/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 11/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR – FSTD H

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30  marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 10 z dnia 9 czerwca 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.35 Mb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 

 • Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 z dnia 31 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.53 Mb 

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 8/2010

DECYZJE:

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej

WYTYCZNE:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie koordynacji środków bezpieczeństwa w sytuacji powstałej w wyniku erupcji wulkanu EYJAFJALLAJOKULL na Islandii

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w strefie LCA

KOMUNIKATY:

Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie weryfikacji uprzęży i pasów bezpieczeństwa

Nr 28 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 97/09

Nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 70/09

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 838/09

Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 391/08

Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 925/09

Nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 227/07

Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 721/09

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 654/08

Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 70/10

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 516/09

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 12 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 2.46 Mb

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 z dnia 10 maja 2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 4.46 Mb 

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennk Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5 z dnia 30 kwietnia  2010 r. (wraz z tekstem Załącznika)
  pdf plik do pobrania 821.51 Kb

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12  kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

***

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 3/2010

OBWIESZCZENIE:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 7 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 2/2010

OBWIESZCZENIA:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zasad określania podstawy kosztowej dla opłat trasowych oraz sposobu obliczania stawek jednostkowych

Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia  18 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego


KOMUNIKATY:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 657/09

20. – Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 722/09

21. – Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 821/09

22. – Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 819/09

23. – Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 451/09

24. – Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 238/09

25. – Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 239/09

26. – Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 340/09

27. – Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 601/09

28. – Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 312/09

29. – Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 392/09

30. – Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 533/09

31. – Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 794/09

32. – Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 254/09

33. – Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 599/09

34. – Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 600/08

35. – Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 marca 2010 r. zmieniający komunikat nr 90 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 278/08

*** 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2010

DECYZJE:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

OBWIESZCZENIA:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

KOMUNIKATY:

Nr 110 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 638/08

Nr 111 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 737/08

Nr 112 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 456/09

Nr 113 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 511/09

Nr 114 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 840/08

Nr 115 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 221/09

Nr 116 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 525/09

Nr 117 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 130/06

Nr 118 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 513/09

Nr 119 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 523/07

Nr 120 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 687/09

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies