02.12.2020 Aktualizacja: 14.01.2021

Zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej

2

Zgodnie z europejskimi przepisami prawa, jedną z opcji uprawniających do wykonywania lotów w kategorii „szczególnej” jest uzyskanie zezwolenia na operację. Wniosek o zezwolenie należy złożyć w przypadku, jeśli operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym i nie należy do kategorii „otwartej”. Przed złożeniem niniejszego wniosku operator jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka.

W tej kwestii przewidziano dwa alternatywne podejścia:

 • Ocena ryzyka planowanej operacji: przeprowadzenie oceny ryzyka planowanej operacji zgodnie z metodologią SORA (AMC1 do art. Rozporządzenia 2019/947/UE) [link] oraz przedłożenie oceny ryzyka i wszystkich środków ograniczających ryzyko oraz przestrzegania celów bezpieczeństwa operacyjnego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • Predefiniowana ocena ryzyka (PDRA): jest to uproszczona forma przeprowadzenia ryzyka dla operatorów. Jeżeli planowana operacja okaże się objęta jednym z opublikowanych PDRA, zamiast przeprowadzać pełną ocenę ryzyka, można postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w PDRA i odpowiednio przygotować dokumentację do wniosku o zezwolenie. Dotychczas opublikowane PDRA znajduje się w GM do artykułu 11 Rozp.2019/947UE [link]

W zezwoleniu wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zostaną określone warunki wykonania operacji.

 

ETAP I

Wniosek o zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej może złożyć zarejestrowany operator, który spełnia określone wymogi zgodnie z Rozporządzeniem UE 2019/947.

Wzór wniosku o zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej TUTAJ

ETAP II

Po dostarczeniu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzupełnionego wniosku o zezwolenie wraz z wymaganymi załącznikami, następuje analiza dokumentu. Dokument powinien zawierać informacje administracyjne o operatorze, przeprowadzoną ocenę ryzyka operacji (w tym wykaz środków ograniczających ryzyko) oraz potwierdzenie, że każdy lot wykonywany w ramach zezwolenia będzie objęty odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.

 1. W przypadku pozytywnej analizy możliwa jest kontrola SBSP
  1. Jeżeli kontrola wypadnie pozytywnie zostaje wydane zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej.
  2. Jeżeli wynik kontroli będzie negatywny, zostanie wydana decyzja odmowna.
 1. W przypadku braków formalnych / błędnie wypełnionego wniosku pracownik Urzędu:
  1. informuje o tym wnioskodawcę telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej lub;
  2. wystawia wezwanie

Sprawa do czasu uzupełnienia braków zostaje zawieszona.

 1. W przypadku negatywnej analizy wniosku, np. gdy operacja nie zostanie uznana za wystarczająco bezpieczną, pracownik informuje o tym wnioskodawcę, podając powody odmowy wydania zezwolenia na operację.

 

ETAP III

Po otrzymaniu zezwolenia na operacje operator ma prawo wykonywać loty na warunkach i ograniczeniach wskazanych w wydanym zezwoleniu, przestrzegając wytycznych o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947 i przepisach krajowych.

 

Informacje ogólne

 • Zezwolenie ważne jest na czas określony w zezwoleniu.
 • Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie lotniczej.
 • Proces wydania zezwolenia nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do złożenia wniosku o zaktualizowane zezwolenie na operację, jeżeli operacja lub środki ograniczające ryzyko wymienione w zezwoleniu na operację uległy znacznym zmianom.

       Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w rejestrze ULC - Link do    systemu rezerwacji ULC

 • Niniejszego zezwolenia na operację nie wymaga się od operatora, który posiada certyfikat LUC, oświadczenie lub w przypadku operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które otrzymały zezwolenie zgodne z art.16 Rozp. UE 947.
 • Kontakt w sprawie wydawania zgód: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»