22.03.2021 Aktualizacja: 14.06.2021

Wydawanie zaświadczeń

Na podstawie art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) możliwe jest uzyskanie przez członka personelu lotniczego:

zaświadczenia z Rejestru Personelu Lotniczego (RPL) o posiadanych licencjach, świadectwach kwalifikacji i uprawnieniach do nich wpisanych.

W tym celu należy złożyć do organu podpisany wniosek ze wskazaniem jakie informacje mają być potwierdzone w zaświadczeniu i jaki jest cel wydania zaświadczenia (np. w celu wznowienia uprawnienia).


We wniosku należy podać także swoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer licencji/świadectwa kwalifikacji, adres, dane kontaktowe a także informację o sposobie odbioru wydanego zaświadczenia z RPL (osobiście, listownie). Dodatkowym wymogiem formalnym jest dołączenie do wniosku o wydanie zaświadczenia z RPL potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN tytułem: za wydanie zaświadczenia z RPL dla (imię i nazwisko) na konto podane TUTAJ
Wniosek może być złożony osobiście, listownie lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zlokalizowaną na platformie ePUAP, co znacznie przyspieszy cały proces wydania zaświadczenia.

 

Zaświadczenia z Rejestru Personelu Lotniczego wydawane są w języku polskim.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies