30.12.2020 Aktualizacja: 04.06.2021

Wyznaczeni operatorzy i uznane podmioty

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH WPISANYCH DO RPS

1

Podmiot szkolący, który uzyskał przed 31.12.2020 r. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących (RPS), może kontynuować przeprowadzanie szkoleń/egzaminów, nie dłużej niż do 1 stycznia 2022 r., spełniając poniższe:

Właściciel firmy, który nie szkoli i nie wykonuje operacji samodzielnie jest zobowiązany:
• Zarejestrować się jako operator w systemie rejestracji ULC;
• Złożyć Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacji – w przypadku przeprowadzania szkoleń do NSTS;
• Złożyć oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać egzamin teoretyczny w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku przeprowadzania egzaminu A2;
• Zatrudnić personel szkolący (pilotów) posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia szkoleń.

Personel szkolący (piloci), nie są zobowiązani składać osobnych dodatków do Urzędu ponieważ podlegają pod oświadczenia złożone przez pracodawcę – operatora.

Uwaga! Jeżeli jednak personel szkolący (piloci) planują wykonywać czynności lotnicze zgodnie z NSTS niezależnie od operatora zatrudniającego czyli samodzielnie, pod „swoim szyldem”, powinni złożyć Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacji we własnym imieniu (jako operator) – więcej informacji znajduje się TUTAJ


Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony.

Właściciel firmy, który szkoli i wykonuje operacje samodzielnie jest zobowiązany:
• Zarejestrować się jako operator w systemie rejestracji ULC;
• Uzupełnić profil pilota;
• Złożyć Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacji – w przypadku przeprowadzania szkoleń do NSTS;
• Złożyć oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać egzamin teoretyczny w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku przeprowadzania egzaminu A2;
• Posiadać odpowiednie kompetencje do wykonywanych zadań.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony.

Uwaga! Podmiot szkolący może kontynuować swoją działalność szkoleniową po otrzymaniu od Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczeń.

ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ ROZPOCZĘTYCH PRZED 31.12.2020 r.

• Szkolenia kończone według programu szkolenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia.
• Szkolenie praktyczne rozpoczęte przed 31.12.2020 r., kontynuowane po tej dacie -kursant nie jest zobowiązany posiadać badań lotniczo-lekarskich (UAVO+MTOM>5kg/ BVLOS/ INS).
• Szkolenie zakończone przed 31.12.2020 r. lub zakończone po 31.12.2020 r. – dokumentacja jest wydawana przez wyznaczonego operatora przy użyciu systemu teleinformatycznego, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kursant, zaś drugi jest przechowywany przez wyznaczonego operatora:
 - Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – w przypadku NSTS lub
 - Potwierdzenie zaliczenia egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku egzaminu A2.

Uwaga! Kursanci, którzy rozpoczęli szkolenie w 2020 r. nie są zobowiązani do składania oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia u operatora szkolącego.

Kompetencje kursanta należy uzupełnić zgodnie z „Konwersja tabelka dla wyznaczonych operatorów”

Wyznaczony operator informuje Prezesa ULC o wydaniu dokumentów w tym przesyła do Urzędu Arkusz Excel:„LISTA KURSANTÓW”wpisując następujące dane:
• datę szkolenia oraz nazwę wyznaczonego operatora,
• nazwisko i imię kursanta,
• jego adres e-mail (adres na który zostało założone konto w systemie rejestracji),
• nr operatora (osoby przeszkolonej),
• datę zaliczenia egzaminu w podkategorii A2, datę wystawienia certyfikatu NSTS. Jeśli nie przeprowadzono egzaminu/szkolenia, pole należy pozostawić puste.

Arkusz należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pracownik ULC otrzymując arkusz Excel, odnajduje profil kursanta jako operatora i wprowadza w systemie uzyskane kompetencje pilota. Uzyskane kompetencje pilota będą od tej chwili wyświetlały się w systemie rejestracji ULC w zakładce „Dane pilota”.

Wyznaczony operator archiwizuje wystawioną dokumentację.


Uwaga! Poniższa informacja dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń rozpoczętych przed 31.12.2020 r.:

Kursant – aby otrzymać certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” lub certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego – w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” powinien:

1. Zarejestrować się jako operator w systemie rejestracji ULC (wygenerowanie numeru operatora).
2. Wypełnić profil pilota (wygenerowanie numeru pilota).


Wykonywanie operacji w oparciu o NSTS jest możliwe dopiero po złożeniu przez kursanta (operatora) do Urzędu Dodatku 2/N tj. Oświadczenia o operacji.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

DO 1.01.2022 r. FUNKCJONUJE OBECNY REJESTR PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH!


Aby operator szkolący mógł przeprowadzać egzaminy do A2 oraz szkolenia do celów NSTS po 1.01.2022 r. jest zobowiązany złożyć do dnia 2.12.2021 r.:

Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać egzamin teoretyczny w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”
• Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacji oraz
• Dodatek 4/N tj. Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzić szkolenie i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS
albo
• Dodatek 6/N tj. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uznanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do celów prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS, zostając podmiotem uznanym mogącym przeprowadzać szkolenia i wystawiać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego NSTS jako podmiot (firma).

Uwaga!
• W oświadczeniach istnieje możliwość wskazania więcej niż jeden nr NSTS.
• NSTS-09 jest scenariuszem wyłącznie do wykonywania lotów.
Nie ma możliwości szkolenia do NSTS-09.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na końcu strony.

NOWY PODMIOT SZKOLĄCY

2

Uwaga! W oświadczeniach istnieje możliwość wskazania więcej niż jeden nr NSTS.


PROCEDURA PRZESYŁANIA DOKUMENTACJI DO ULC

PRZEZ NOWYCH OPERATORÓW SZKOLĄCYCH


Operator szkolący po przeprowadzonym szkoleniu/egzaminie wydaje dokumentację
przy użyciu systemu teleinformatycznego, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kursant, zaś drugi jest przechowywany przez operatora szkolącego:
- Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – w przypadku NSTS lub
- Potwierdzenie zaliczenia egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku egzaminu A2.

Wyznaczony operator informuje Prezesa ULC o wydaniu dokumentów w tym przesyła do Urzędu Arkusz Excel:„LISTA KURSANTÓW” wpisując następujące dane:
• datę szkolenia oraz nazwę wyznaczonego operatora,
• nazwisko i imię kursanta,
• jego adres e-mail (adres na który zostało założone konto w systemie rejestracji),
• nr operatora (osoby przeszkolonej),
• datę zaliczenia egzaminu w podkategorii A2, datę wystawienia certyfikatu NSTS. Jeśli nie przeprowadzono egzaminu/szkolenia, pole należy pozostawić puste.


Arkusz należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Pracownik ULC otrzymując arkusz Excel, odnajduje profil kursanta jako operatora i wprowadza w systemie uzyskane kompetencje pilota. Uzyskane kompetencje pilota będą od tej chwili wyświetlały się w systemie rejestracji ULC w zakładce „Dane pilota”.

Wyznaczony operator archiwizuje wystawioną dokumentację.


Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na dole strony.


Uwaga! Poniższa informacja dotyczy szkoleń rozpoczętych w 2021 r.:

Kursant przed otrzymaniem certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – do NSTS powinien:

1. Zarejestrować się jako operator w systemie rejestracji ULC (wygenerowanie numeru operatora)
2. Wypełnić profil pilota (wygenerowanie numeru pilota).
3. Posiadać aktualne kompetencje A1/A3

Kursant przed przystąpieniem do egzaminu i przed otrzymaniem potwierdzenia ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2:

1. Zarejestrować się jako operator w systemie rejestracji ULC (wygenerowanie numeru operatora)
2. Wypełnić profil pilota (wygenerowanie numeru pilota)
3. Posiadać aktualne kompetencje A1/A3
4. Ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2)
5. Zgłosić się w podmiocie wyznaczonym do przeprowadzania dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej okazując aktualne kompetencje A1/A3
6. Złożyć w podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ, oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia – wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ

Uwaga! W przypadku jeżeli kursant wyrazi chęć na zrealizowanie szkolenia do NSTS oraz jednocześnie będzie chciał uzyskać kompetencje A2 – zobowiązany jest posiadać kompetencje A1/A3, ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 oraz złożyć oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Kto może przeprowadzić egzamin do A2?
Egzamin A2 może przeprowadzać wyznaczony operator, który złożył do ULC:
Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać egzamin teoretyczny w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”.
oraz, jeżeli nie uzyskał przed wejściem nowych przepisów UE (tj. 31.12.2020r.) zaświadczenia o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących:
• Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacji oraz
• Dodatek 4/N tj. Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać szkolenie i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS

Jak egzaminować do podkategorii A2 – informacje znajdziesz TUTAJ

Osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń:
• Wszystkie osoby posiadające uprawnienia INS
• Wszystkie osoby posiadające poświadczenie wystawione przez ULC, o posiadanym doświadczeniu instruktorskim
• Osoby które przeszły szkolenie dedykowane kadrze szkoleniowej i uzyskały potwierdzenie kwalifikacji personelu szkolącego wystawione przez ULC

3


WZORY DOKUMENTÓW DLA OPERATORÓW SZKOLĄCYCH:

Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać egzamin teoretyczny w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”.Dodatek 2/N tj. Oświadczenie o operacjiDodatek 4/N tj. Oświadczenie wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać szkolenie i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS;Dodatek 6/N tj. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uznanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do celów prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do NSTS

W oświadczeniach istnieje możliwość wskazania więcej niż jeden nr NSTS.
NSTS-09 jest scenariuszem wyłącznie do wykonywania lotów. Nie ma możliwości szkolenia do NSTS-09.
Nowy operator szkolący chcąc uzyskać status wyznaczonego operatora jest zobowiązany złożyć do ULC jednocześnie Dodatek 2/N oraz Dodatek 4/N w przypadku realizacji szkoleń do NSTS.
• W przypadku rozszerzenia szkoleń o nowe NSTS operator szkolący powinien ponownie złożyć Dodatek 2/N i Dodatek 4/N oraz wypisać wszystkie NSTS również wymienione w poprzednio złożonych oświadczeniach.

Oświadczenia należy składać:
• drogą pocztową na adres Urzędu z własnoręcznym podpisem lub
• drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, procedurę znajdziesz TUTAJ

 

WZORY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE PILOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Potwierdzenie zaliczenia egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” – w przypadku przeprowadzonego egzaminu do A2 – wydaje „wyznaczony operator”
Potwierdzenie ukończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2 - wersja w j. ang. - gdy pilot prosi podmiot o potwierdzenie ukończenia egzaminu w języku angielskim.
Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – w przypadku NSTS – wydaje „wyznaczony operator”
Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego do celów NSTS – wydaje „uznany podmiot”.

SUGEROWANY PROGRAM SZKOLENIA KOMPETENCYJNEGO DLA CZŁONKÓW PERSONELU ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO I OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

Wniosek o wydanie poświadczenia (2EU/LBSP)

Program szkolenia kompetencyjnego

 

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»