06.12.2021 Aktualizacja: 15.02.2022

Zmiana danych osobowych kandydatów i członków personelu lotniczego w Rejestrze Personelu Lotniczego (RPL)

Uaktualnienie /zmiana danych osobowych gromadzonych w Rejestrze Personelu Lotniczego odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez kandydata/członka personelu lotniczego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Osoby, które nie uzyskały tzw. numeru PIN/numeru licencji/numeru świadectwa kwalifikacji w systemie informatycznym ULC mogą zgłosić zmianę danych osobowych bezpośrednio do lekarza-orzecznika, który wydawał orzeczenie lotniczo-lekarskie.

Osoby, które posiadają tzw. numer PIN/ numer licencji/numer świadectwa kwalifikacji w systemie informatycznym ULC mogą wnioskować o zmianę danych osobowych w następujący sposób:

 1. Zmiana adresu zameldowania/zamieszkania/adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia w dowolnej pisemnej formie
  (dane zostaną zmienione wyłącznie w systemie informatycznym RPL - bez opłat);

 2. Zmiana imienia/imion, nazwiska, miejsca urodzenia odbywa się na podstawie złożonego do ULC podania wraz z oryginałem lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zmiany (np. odpis aktu stanu cywilnego, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)
  (dane zostaną zmienione wyłącznie w systemie informatycznym RPL - bez opłat)
  Uwaga: zgodnie z RODO nie należy dołączać do wniosków kopii dowodów osobistych.

 3. Zmiana danych osobowych w ważnych licencjach/świadectwach kwalifikacji może być dokonana w następujący sposób:
  • Zmiana adresu wpisanego do licencji – złożenie do ULC wniosku numer 17/LPL1
   Link do wniosku
  • Zmiana adresu wpisanego do świadectwa kwalifikacji – złożenie do ULC wniosku numer 47/LPL1
   Link do wniosku
 • Zmiana nazwiska, imienia/imion na licencjach/świadectwach kwalifikacji wymagających posiadania ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego realizowana jest w następujących krokach:
  • złożenie podania o zmianę danych osobowych w systemie informatycznym ULC zgodnie z ww. pkt nr 2 (bez opłat);
  • zgłoszenie się do lekarza-orzecznika w celu uzyskania orzeczenia lotniczo-lekarskiego zawierającego uaktualnione dane;
  • złożenie wniosku do ULC:
   wniosek numer 17/LPL1: w przypadku posiadania licencji (patrz link powyżej);
   wniosek numer 47/LPL1: w przypadku posiadania świadectwa kwalifikacji (patrz link powyżej);
  • W sytuacjach, które nie zostały opisane należy skontaktować się z Rejestrem Personelu Lotniczego, adres: 

Wniosek/podanie o zmianę danych osobowych może być złożony do ULC osobiście, listownie lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zlokalizowaną na platformie ePUAP.

Adres skrytki: /ULCPR/SkrytkaESP

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz inne dokumenty składane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą uznaje się za oryginalne w przypadku, gdy są to dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (np. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego). Podpis ten potwierdza ich autentyczność.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies